251/2017 z 1. 8. 2017

DODATEK K PODMÍNKÁM PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/18 V BAKALÁŘSKÝCH a NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

 

 

Číslo: 251/2017                                                       České Budějovice, dne 1. 8. 2017

 

 

DODATEK K PODMÍNKÁM PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/18

V BAKALÁŘSKÝCH a NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

 

 

Toto opatření mění Opatření děkana č. 249/2017 o podmínkách pro přijímací řízení ke studiu na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro akademický rok 2017/2018 v bakalářských, navazujících a magisterských studijních programech. Čl. 1 zmíněného opaření děkana 249/2017 zní následujícím způsobem:

    1.  Termín podání přihlášky ke studiu pro bakalářské obory: do 20. srpna 2017

         Termín podání přihlášky ke studiu pro navazující magisterské obory: do 15. srpna 2017

 

 

 

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

                                                                                           děkan TF JU

 

MENU