Žádost (obecná)

Každá žádost musí obsahovat tyto náležitosti:

  • vyplněné záhlaví (informace o žadateli)
  • předmět žádosti (o co student žádá)
  • musí být datována a podepsána vlastní rukou

 

Po vyplnění odevzdat na studijní oddělení TF v době úředních hodin, případně zaslat poštou nebo vhodit do schránky studijního oddělení.

Platbu za žádost proveďte dle instrukcí v opatření děkana 243/2016.

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI

MENU