Dosud vydané publikace v řadě Scientia

 

OPATRNÝ, Michal - LEHNER, Markus a kol.: Teorie a praxe charitativní práce: uvedení do problematiky: praktická reflexe a aplikace – Theorie und Praxis der Karitativen Arbeit: Einfügrung in die Problematik: praktische reflexion und Anwendung, vyd. TF JU České Budějovice 2010. ISBN 978-80-7394-214-4

LHOTOVÁ, Marie: Proměny výtvarné tvorby v arteterapii, vyd. TF JU, České Budějovice 2010. ISBN 978-80-7394-209-0


MACHULA, Tomáš: Causa efficiens: příčina účinná a princip kauzality mezi realismem a redukcionismem, vyd. TF JU, České Budějovice 2009, ISBN 978-80-7394-208-3


VEBER, Tomáš: Teolog - polemik Antonín Lenz (1839-1901): počátky teologické antropologie v českých zemích 19. století, vyd. TF JU, České Budějovice 2008. ISBN 978-80-7394-147-5

VOKOUN, Jaroslav: K rekonstrukci teologie po konci novověku. Postkritický přístup, vyd. TF JU, České Budějovice 2008. ISBN 978-80-7394-080-5

© 2008-10 TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice, tel. +420 387 773 501, fax +420 386 354 994, dekanat@tf.jcu.cz, webmaster@tf.jcu.cz
0.007 s