Scientia

Dosud vydané publikace v řadě Scientia

PAVELČÍK, Július. Podobenstvo o žene s džbánom: Tomášovo evanjelium, log. 97. Vydání 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015. ISBN 978-80-7394-546-6.

DOSKOČIL, Ondřej. Křesťanství v tóze: Lactantius a počátky latinské teologie. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012. ISBN 978-80-7394-390-5.

OPATRNÝ, Michal. Charita jako místo evangelizace. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010. ISBN 978-80-7394-250-2.

 PAVELČÍK, Július. Tri podobenstvá z Tomášovho evanjelia. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010. ISBN 978-80-7394-242-7.

OPATRNÝ, Michal - LEHNER, Markus a kol.: Teorie a praxe charitativní práce: uvedení do problematiky: praktická reflexe a aplikace – Theorie und Praxis der Karitativen Arbeit: Einfügrung in die Problematik: praktische reflexion und Anwendung, vyd. TF JU České Budějovice 2010. ISBN 978-80-7394-214-4

LHOTOVÁ, Marie: Proměny výtvarné tvorby v arteterapii, vyd. TF JU, České Budějovice 2010. ISBN 978-80-7394-209-0

MACHULA, Tomáš: Causa efficiens: příčina účinná a princip kauzality mezi realismem a redukcionismem, vyd. TF JU, České Budějovice 2009, ISBN 978-80-7394-208-3

VEBER, Tomáš: Teolog - polemik Antonín Lenz (1839-1901): počátky teologické antropologie v českých zemích 19. století, vyd. TF JU, České Budějovice 2008. ISBN 978-80-7394-147-5

VOKOUN, Jaroslav: K rekonstrukci teologie po konci novověku. Postkritický přístup, vyd. TF JU, České Budějovice 2008. ISBN 978-80-7394-080-5