Pracovníci

aa

Základní informacePracovníciSpolupracující organizace
Témata Projekty Odkazy

 

Petr Dvořák, Ph.D. (FLÚ AV ČR)

doc. Daniel Heider, Ph.D. (TF JU, FLÚ AV ČR)

Efrém Jindráček, OP., Ph.D, (FLÚ AV ČR)

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (TF JU, FLÚ AV ČR)

Lukáš Novák, Ph.D. (TF JU)

Daniel Novotný, Ph.D. (TF JU)

prof. Karel Skalický, Th.D. (TF JU)

David Svoboda, Ph.D. (FLÚ AV ČR)

Miroslav Hanke, Ph.D. (FLÚ AV ČR)

 

PhDr. Štěpán M. Filip, O.P., Th.D. (CMTF UP)

David Peroutka, Ph.D. (FF UJEP)

prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc. (KTF UK)

PhDr. Karel Šprunk

 

 

 

 

MENU