Badatelské zaměření TF

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zřizuje pro období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016 tato výzkumná centra: Centrum ekumenické teologie; Centrum pro studium poststředověké scholastiky; Centrum filozofie pro děti; Centrum církevních dějin a dějin teologie; Centrum diakonické teologie. Úkolem výzkumných center je zkvalitnění a rozvoj vědecké a výzkumné práce na TF JU ve oborech, pro které jsou centra zřízena.

MENU