Předměty uzavřené v ZS 2018/19

V zimním semestru ak. roku 2018-2019 byly uzavřeny tyto předměty z důvodu nenaplnění stanovené minimální kapacity:KFI/ČTN1

Četba odborných textů v němčině 1

KFI/KEPI

Epistemologie

KFI/KFAJ1

Četba odborných textů v angličtině 1

KFI/MARX

Zrod, vývoj a současný stav marxismu         

KFI/PFEPI

Epistemologie

KFI/SEP1

Seminář z etiky v pomáhajících prof. 1

KFI/SOT1

Seminář ze stylistiky odborného textu 1

KFI/ÚFEN1

Úvod do fenomenologie I.

KCHP/KPSP1

Psychopatologie 1

KPD/KLPPV

Lidská práva: Přístupy a výklady

KPD/KPSRS

Práce se sociálně rizikovými skupinami

KPD/PFMDS

Prohlub. metodicko-didaktický seminář

KPD/VOZ

Vedení a organizace zájmových aktivit

KTEO/KDDČM

Kořeny duchovních dějin Čech a Moravy

KTEO/KRSNS

Rituály spojené s narozením a smrtí

KTEO/RSNS

Rituály spojené s narozením a smrtí

OJA/AK1

Anglická konverzace pro pokročilé 1

OJA/AKL1

Anglická klasická literatura ve filmu 1 

OJA/KNJ1

Německý jazyk 1

OJA/NNJ1

Německý jazyk 1

OJA/NNJ3

Německý jazyk 3


MENU