Předměty uzavřené v LS 2017/18

V letním semestru ak. roku 2017-2018 byly uzavřeny tyto předměty z důvodu nenaplnění stanovené minimální kapacity:KFI/DMT2             

Dějiny moderní teologie 2

KFI/KDMT2

Dějiny moderní teologie 2

KFI/KSOT2

Seminář ze stylistiky odborného textu 2

KFI/PFPE

Profesní etika

KFI/SMRE

Seminář k metodologii religionistiky

KFI/SOT2

Seminář ze stylistiky odborného textu 2

KFI/ÚFEN2

Úvod do fenomenologie II

KCHP/AEET

Aplikovaná etika pro SP (ESP)

KCHP/AECH

Aplikovaná etika pro SP (CHP)

KCHP/ACHP

Aktuální otázky v SCHP

KCHP/KAECH

Aplikovaná etika pro SP (CHP)

KCHP/KACHP

Aktuální otázky v SCHP

KCHP/KPSP2

Psychopatologie 2

KCHP/KSMSE

Seminář sociální etiky

KCHP/KSPSY

Speciální psychopatologie

KCHP/KTRP

Teologie rodiny a pastorace povolání

KCHP/NPSP2

Psychopatologie 2

KPD/EMV

Empirický výzkum v náboženské pedagogice

KPD/FDPPL

Filozofie pro děti: průběžná praxe LS

KPD/HV2

Hudební výchova 2

KPD/KEMV

Empirický výzkum v náboženské pedagogice

KPD/KFDPL

Filozofie pro děti: průběžná praxe LS

KPD/PFMDS

Prohlub. metodicko-didaktický seminář

KTEO/KSPI

Spiritualita pravoslaví

KTEO/KVKVD

Vybrané kapitoly ze všeobecných dějin

KTEO/KVPD2

Všeobecný přehled obecných dějin 2

KTEO/SPI

Spiritualita pravoslaví

KTEO/SVK

Svaté královny

KTEO/TNBS

Teol. pohled na nemoc, bolest, stáří

OJA/JZKS

Vstupní jazyková zkouška - Španělština

OJA/KJZKS

Vstupní jazyková zkouška - Španělština

OJA/NOK2R

Německá konverzace 2 - Rynešová


MENU