Předměty uzavřené v ZS 2017/18

V zimním semestru ak. roku 2017-2018 byly uzavřeny tyto předměty z důvodu nenaplnění stanovené minimální kapacity:KFI/IS

Islámské umění a architektura

KCHP/KVSV

Kvalitativní výzkum v sociálních vědách

KCHP/NNOS

NNO a občanský sektor

KPD/KLPPV

Lidská práva: Přístupy a výklady

KPD/PFMDS

Prohlub. metodicko-didaktický seminář

KTEO/KENZ

Etika NZ

KTEO/KLJA

List Jakubův

OJA/AKL1

Anglická klasická literatura ve filmu 1


MENU