Okruhy ke SZZ

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám pro akademický rok 2018/2019

Pokud se Vám nezobrazí soubor v pdf, zmáčkněte na klávesnici klávesu F5 nebo dejte aktualizovat stránku.

Okruhy pro aktuální akademický rok se vyvěšují k 30. listopadu.

Okruhy pro ak. rok 2018/19 byly aktualizovány, pokud se Vám nezobrazí soubor pdf, nebyly ještě okruhy dodány.

Teologie

Mgr.

Teologická a sociální etika

požadavky a doporučená literatura

Církevní právo

Biblické vědy

požadavky a doporučená literatura

Systematická teologie

Pastorální teologie

NMgr.

Teologická a sociální etika

požadavky a doporučená literatura

Církevní právo

Bc.

společná SZZ

Systematická teologie

SZZ pro pedagogickou specializaci

Pedagogika

SZZ pro systematickou specializaci

Biblické vědy

SZZ pro pastorační specializaci

Pastorální teologie

Bc. (dvouobor)

společná SZZ

Systematická teologie

SZZ pro pedagogickou specializaci

Katechetika

SZZ pro systematickou specializaci

Biblické vědy

SZZ pro pastorační specializaci

Pastorální teologie

 

Teologie služby

Systematická teologie

Pastorální teologie

 

Učitelství náboženství a etiky

Teologická a sociální etika

Systematická a praktická teologie

Pedagogika a psychologie

 

Filozofie a religionistika

Filosofie

Religionistika

Filozofie (dvouobor)

Filosofie


Filosofie

Speciální oblast filosofie

Filosofie v kontextu společenskovědních oborů

 

Pedagogika volného času

NMgr.

Etika

Sociologie

Pedagogika volného času

NMgr. (verze studijního plánu 2015)

Pedagogika volného času

Bc.

Pedagogika

Psychologie

Pedagogika volného času

Bc. (verze studijního plánu 2014, 2016)

Představení SZZ Bc PVC 2019

Šablony pro specializaci Osobnostní a zážitková výchova

Formulář pro specializaci Osobnostní a zážitková výchova

Šablony pro specializaci Filozofie pro děti

Formulář pro specializaci Filozofie pro děti

Šablony pro specializaci Estetická výchova

Formulář pro specializaci Estetická výchova

Šablony pro specializaci Reflexe náboženských hodnot ve výchově

Formulář pro specializaci Reflexe náboženských hodnot ve výchově

 

Sociální a charitativní práce

Psychologie

Teologická a sociální etika

Sociální politika

doporučená literatura

Sociální práce

doporučená literatura

Sociální a charitativní práce

(verze studijního plánu 2012)

Psychologie

Teologická a sociální etika

Sociální práce a sociální politika


Sociální a charitativní práce

(verze studijního plánu 2016)

Charitativní a sociální práce

 

Etika v sociální práci

Psychologie v sociální práci

požadavky a doporučená literatura

Etika v sociální práci

MENU