Garanti bakalářských a magisterských programů

Bakalářské studijní programy

 

 

 Teologie

Garant oboru  prof. PaeDr. ThLic. Martin Weis, Th.D.
Rada oboru 

ThLic. Adam Mackerle, Th.D. 

Mgr. Lucie Kolářová, Dr. theol. 

ThLic. Michaela Vlčková, Th.D. 

Mgr. Kateřina Brichcínová, Th.D. 

doc. Rudolf Svoboda, Th.D. 

doc. Michal Opatrný, Dr. theol. 

Aktuální studijní plán  viz Studijní plány


Filosofie a religionistika

Garant oboru  doc. Tomáš Machula, Th.D., Ph.D. 
Rada oboru

doc. Daniel Heider, Ph.D. 

Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. 

Mgr. Petr Dvořák, Ph.D. 

Mgr. Kateřina Kutarňová 

Aktuální studijní plán viz Studijní plány


Sociální a charitativní práce 

Garant oboru  doc. Jindřich Šrajer, Th.D. 
Rada oboru 

doc. PhDr. David Urban, Ph.D.

Mgr. Nicole Emrová

Mgr. Jiří Kohout

ing. Petr Hladík 

Aktuální studijní plán  viz Studijní plány


Pedagogika volného času

 

Garant oboru  doc. Michal Kaplánek, Th.D. 
Rada oboru

doc. Helena Zbudilová, Ph.D. 

PaedDr. Petr Bauman, Ph.D. 

Mgr. Richard Macků, Ph.D.

PhDr. Michal Filip, Ph.D.

Mgr. Martina Kočerová

Mgr. et Mgr. Alena Pikhartová, Ph.D.

Mgr. Lukáš Laibrt 

Adéla Zelenková

Aktuální studijní plán  viz Studijní plány

 

Navazující magisterské studijní programy

 

 

Telogie

Garant oboru prof. PaeDr. ThLic. Martin Weis, Th.D.
Rada oboru

ThLic. Adam Mackerle, Th.D. 

Mgr. Lucie Kolářová, Dr. theol. 

ThLic. Michaela Vlčková, Th.D. 

Mgr. Kateřina Brichcínová, Th.D. 

doc. Rudolf Svoboda, Th.D. 

doc. Michal Opatrný, Dr. theol. 

Aktuální studijní plán viz Studijní plány


Filosofie

Garant oboru doc. Tomáš Machula, Th.D., Ph.D. 
Rada oboru

doc. Daniel Heider, Ph.D. 

Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. 

Mgr. Petr Dvořák, Ph.D. 

Mgr. Kateřina Kutarňová 

Aktuální studijní plán viz Studijní plány


Teologie služby

Garant oboru prof. Jaroslav Vokoun, Th.D.  
Rada oboru

doc. Michal Opatrný, Dr. theol. 

Mgr. Lucie Kolářová, Dr. theol.

ThLic. Július Pavelčík, Th.D. 

Mgr. Bedřich Jetelina, Th.D. 

Mgr. Karel Šimr 

Mgr. Kateřina Majerová 

Aktuální studijní plán viz Studijní plány


Učitelství náboženství a etiky

Garant oboru doc. Ludmila Muchová, Ph.D. 
Rada oboru

PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D.

Mgr. Martina Fürstová

Mgr. Veronika Iňová 

Mgr. Veronika Plachá

Aktuální studijní plán viz Studijní plány


Etika v sociální práci

Garant oboru doc. Jindřich Šrajer, Th.D. 
Rada oboru

doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil. 

doc. Michal Opatrný, Dr. theol. 

Mgr. Lucie Kolářová, Dr. theol.

Mgr. et Mgr. Karolína Diallo, Ph.D. 

Mgr. Martina Baráková  

Aktuální studijní plán viz Studijní plány


Pedagogika volného času

Garant oboru doc. Michal Kaplánek, Th.D. 
Rada oboru

doc. Helena Zbudilová, Ph.D. 

PaedDr. Petr Bauman, Ph.D. 

Mgr. Richard Macků, Ph.D.

Mgr. Martina Kočerová

doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil. 

Mgr. Lukáš Laibrt 

Bc. Aneta Vratislavská

Aktuální studijní plán viz Studijní plány

 

Magisterské studijní programy

 

 

Teologie

Garant oboru prof. PaeDr. ThLic. Martin Weis, Th.D.
Rada oboru

ThLic. Adam Mackerle, Th.D. 

Mgr. Lucie Kolářová, Dr. theol. 

ThLic. Michaela Vlčková, Th.D. 

Mgr. Kateřina Brichcínová, Th.D. 

doc. Rudolf Svoboda, Th.D. 

doc. Michal Opatrný, Dr. theol. 

Aktuální studijní plán viz Studijní plány

 

Doktorské studijní programy 

 

 

Teologie

Garant oboru prof. PaeDr. ThLic. Martin Weis, Th.D.
Rada oboru

doc. Michal Kaplánek, Th.D. 

doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., JCD

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.  

prof. Jaroslav Vokoun, Th.D.   

doc. Jindřich Šrajer, Th.D. 

Mgr. Josef Mikulášek 

Aktuální studijní plán viz Studijní plány

 

 

Charitativní práce

Garant oboru doc. Michal Opatrný, Dr. theol. 
Rada oboru

doc. Jindřich Šrajer, Th.D. 

doc. Rudolf Svoboda, Th.D. 

Mgr. Jiří Kohout

ing. Petr Hladík 

Mgr. Michal Kaczor

Aktuální studijní plán viz Studijní plány

 

 

Filosofie

Garant oboru
Rada oboru

 

 

Aktuální studijní plán viz Studijní plány