Pastoračně-psychologické poradenství

V AKADEMICKÉM ROCE 2018/2019 JE V PROVOZU fakultní pastorační a psychologická poradna, budova Teologické fakulty JU, Kněžská 8, České Budějovice, 1. patro, místnost 115 C.


 

PORADENSKÉ HODINY

 

 

Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.

teolog, katolický duchovní, terapeut

 

 

dle domluvy

 

doc. Michal KAPLÁNEK, Th.D.

teolog, katolický duchovní

středa 15:00 – 16:00 hod.

bez objednání

pokud nebudu přítomen v poradně,

najdete mě v místnosti č. 4.26

Mgr. Peter MADÁR

teolog, katolický duchovní

úterý 15:00 – 16:00 hod.

doc. Jindřich Šrajer,

Dr. theol.  

teolog, katolický duchovní

úterý 15:30 -16:30 hod.

nejlépe dle předběžné domluvy (email, tel.), platí i pro jiné možné termíny!

pro studenty KS: dle domluvy v kanceláři 4.45

Mgr. et Mgr. Karolina DIALLO, Ph.D.

psycholog

dle domluvy

 

doc. Jaroslav VOKOUN, Th.D.

ekumenický teolog,
evangelický duchovní

 

dle domluvy

Zájemcům o rozhovor doporučujeme, aby se předem objednali zápisem do kalendáře zde na nástěnce nebo e-mailem. Pokud si nepřejete zveřejnit své jméno, zapište např. počáteční písmena, zkratku či jinou značku.

 
 


Co je pastorační a psychologické poradenství na TF JU?

  • prostor pro individuální rozhovory o duchovních otázkách nebo osobních problémech;
  • v konzultační místnosti 115C v 1. patře budovy TF JU je pravidelně vyhrazený čas, ve kterém vám bude k dispozici k rozhovoru některý z kněží nebo z psychologů působících na fakultě;
  • rozsah fungování poradny – dohromady cca 7 hodin týdně;
  • poradna je obsazena podle přiloženého rozvrhu;

 

Důvod a vývoj záměru zřízení pedagogicko-psychologické poradny

Vědecká i pedagogická činnost Teologické fakulty Jihočeské univerzity je postavena na spolupráci společenských věd s teologií. Teologická fakulta připravuje jak pastorační, tak i sociální a pedagogické pracovníky. Tyto profese se dají chápat jako profese pomáhající. Proto také mezi vyučujícími jsou odborníci na tuto oblast, kteří – vzhledem k svému vlastnímu profesnímu zaměření – chápou pastoraci také jako pomoc lidem při jejich problémech. Tato pomoc je součástí diakonického poslání církve. Mezi formy pomoci patří jednorázová porada, tak i déletrvající osobní nebo duchovní doprovázení.

Katedra praktické teologie plánovala tento záměr již několik let. Vzhledem k realizaci půdní vestavby vznikla v budově fakulty možnost využít jednu z konzultačních místností k tomuto účelu. Poradna byla v r. 2017 přestěhována do 1. patra. Ze zkušeností z předešlých let je patrné, že je o tuto nabídku zájem.

Vyučující na fakultě zajišťují tuto činnost v rámci svého pracovního úvazku bezplatně.