Jak podat přihášku

Přihláška se podává elektronickou formou.
Přihlášku naleznete ZDE. NETISKNĚTE JI.

Přílohy, které jsou uvedeny v opatření děkana, zašlete na adresu studijního oddělení TF JU do 31. 7. 2019.


Teologická fakulta JU

Studijní oddělení 
Kněžská 8 
370 01 České Budějovice

Uchazeči o bakalářské studium na studijní oddělení zašlou úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení před přijímacím řízením. 
Uchazeči, kteří budou skládat maturitní zkoušku v závěru školního roku 2018/19, přinesou úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení k přijímacímu řízení.
Uchazeči, kteří se hlásí na navazující magisterské obory, musí doložit úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení bakalářského studijního programu (diplomu).
U přijímací zkoušky je nutné předložit všechny požadované materiály, které jste nezaslali na studijní oddělení, a občanský průkaz.
Administrativní poplatek: 500,- Kč (doklad o zaplacení zašlete na adresu studijního oddělení)
Bankovní spojení:

č. účtu: 104725778/0300 (ČSOB)
variabilní symbol: 6020104
konstantní symbol: 0308
specifický symbol: číslo vygenerované systémem v e-přihlášce