Harmonogram přijímacího řízení

Přijímací zkoušky pro akademický rok 2017/18 proběhnou 31. 8. - 1.9. 2017. Pozvánky byly odeslány elektronicky na zadanou e-mailovou adresu v přihlášce.

Podrobný rozpis (včetně čísla učebny) bude vyvěšen v budově fakulty v den přijímacího řízení.

čtvrtek

31. 8. 2017

Pedagogika volného času

bakalářský (PS + KS)

8:00 prezence
9:00 test

Pedagogika volného času

navazující (PS + KS)

8:00 prezence
9:00 test
11:00 ústní pohovor

Filosofie a religionistika

Filosofie - navazující

8:00 prezence
9:15 ústní pohovor

pátek

1. 9. 2017

Sociální a charitativní práce

bakalářský (KS)

8:00 prezence
9:45 ústní pohovor

Teologie – bakalářský (PS + KS)

Teologie služby – navazující (PS + KS)

Učitelství náboženství a etiky – navazující (PS + KS)

8:00 prezence
9:45 ústní pohovor

Etika v sociální práci

bakalářský (PS)

8:00 prezence
9:45 ústní pohovor

MENU