Doplňující přijímací řízení 2019/20: důležitá data

Termín podání přihlášky ke studiu
bakalářské, navazující magisterské studium  

do 31. 7. 2019

doktorské studium
do 31. 7. 2019
  • písemný návrh projektu disertační práce a seznam dosavadní publikační a vzdělávací čin­nosti v oboru zaslat
do 15. 8. 2019            

 

 

Termín přijímacích zkoušek
magisterské a bakalářské programy                                             

26. - 27. srpna 2019

pro doktorské programy 26. - 27. srpna 2019