Studium

Oznámení studijního oddělení
Studijní oddělení
Nabídka kurzů pro veřejnost
Chci studovat na TF
Teologická fakulta JU je orientována na vzdělávání laiků a široké veřejnosti. Ve svém zaměření spojuje v různých bakalářských, magisterských i doktorských oborech teologická, etická a pastorační témata s pedagogickými, sociálními a mediálními. Fakulta se profiluje též na poli filosofie. Zde zaujímá přední místo v evropské vědecké špičce. Proto je Teologická fakulta JU moderní a otevřená instituce, která vzdělává osoby všech generací a motivuje je k osobnímu a odbornému rozvoji na základě křesťanských hodnot. Již čtyřikrát získala ocenění FAKULTA ROKU (v akademickém roce 2015/2016 první místo, v akademickém roce 2014/2015 druhé místo, v roce 2013/2014 a 2012/2013 první místo). Její ocenění je jasným ukazatelem kvality výuky a studijního prostředí, které vychází z odpovědí studentů a absolventů.
Pro studenty bakalářských a magisterských oborů
Informace o doktorských studijních oborech
Klub absolventů
Koleje a menzy JU
Centrum podpory studentů se specifickými potřebami
Pastoračně-psychologické poradenství
TAKÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2016/2017 JE V PROVOZU fakultní pastorační a psychologická poradna, budova Teologické fakulty JU, Kněžská 8, České Budějovice, 3. patro, místnost 4.11.

MENU