Vzdělávací přednášky pro středoškoláky

TF JU v Českých Budějovicích nabízí středoškolákům soubor přednášek z dějepisu, českého jazyka i základů společenských věd.

Výukové přednášky jsou určeny zejména závěrečným ročníkům. Odborníci rádi navštíví studenty přímo ve škole v rámci výuky a představí studentům nabízená témata zajímavým způsobem. Přednáškami lze nahradit výklad látky či je považovat za zpestření výuky o nová témata, jsou bezplatné a zároveň slouží k prezentaci Jihočeské univerzity.

Téma přednášky bude stanoveno po dohodě s lektorem.

Aktuálně například nabízíme:

Z dějepisu - 100. let výročí 1. světové války

 • Třetí válečný rok tzv. velké války  (prof. Martin Weis)
 • Rakousko – Uhersko ve víru války (prof. Martin Weis)
 • Češi proti Čechům (prof. Martin Weis)
 • Svatý stolec a velká válka (prof. Martin Weis)
 • Bolševická revoluce v Rusku a počátky teroru (prof. Martin Weis)


Ze základů společenských věd, společenskovědního semináře

 • Sociální sítě @ sociální sítě (Mgr. Martina Baráková. Mgr. Michal Kaczor)
 • Filosofie jako životní praxe (Mgr. Martin Klapetek, Ph.D.)
 • Islám v Evropě (Mgr. Martin Klapetek, Ph.D.)
 • Svoboda vs. závislost (Mgr. Kateřina Brichcínová, Th.D)
 • Křesťanství (Mgr. Kateřina Brichcínová, Th.D)
 • Opravdu víme, kdo je člověk? (Mgr. Lucie Kolářová, Dr. theol.)
 • Proč nemá křesťanství problém s evolucí? (Mgr. Lucie Kolářová, Dr. theol.)


Z českého jazyka

 • Starověké semitské jazyky (např. hebrejština) a písmo v naší kultuře (ThLic. Adam Mackerle, Th.D.)
 • Bible a její překlady do češtiny v dějinách (ThLic. Adam Mackerle, Th.D.)

 

Přednášky lze objednávat na tel.: 389 033 547 či e-mailem: hlavacova@tf.jcu.cz u Martiny Hlaváčové.