Výstavy k zapůjčení

Výstava  Znamení víry v krajině

 

Výstava představuje sakrální památky se zvláštním zřetelem k jejich umístění v krajině. Zachycuje je v textech a fotografiích jako znamení víry

v krajině, vytesaná do kamene monumentálních gotických kostelů i prostých sloupků božích muk, jako vyjádření křesťanské víry ztělesněná

v kapličkách, sochách, křížích, obrazech  a dalších objektech, která můžeme potkat při cestách Novohradskými horami i přilehlými oblastmi rakouského pohraničí.

Autoři: Michaela Vlčková, Zdenka Paloušová, Miloš Kruml, Vladimír Neumann.

 

Výstava vznikla v rámci projektu Znamení víry v krajině (KPF 01-021) financovaného a realizováného v programu
Interreg V-A Rakousko, Česká Republika, Fond malých projektů.

 

Výstava sestává z 11 panelů o rozměrech  140x100 cm. Panely je možné rozmístit volně do prostoru (v interiéru) na dřevěných (malířských ) stojanech.

Teologické fakulta nabízí výstavu k zapůjčení.

V případě zájmu kontakujte Michaelu Vlčkovou: vlckovam@tf.jcu.cz, 608 072 506