AIA

Akademická informační agentura (AIA) je součástí Domu zahraniční spolupráce, příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR za účelem plnění úkolů při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím.

 

  • shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje informace o možnostech vzdělávání českých občanů (zejména vysokoškolských studentů, postgraduantů a pedagogů) v zahraničí
  • zajišťuje realizaci výběrových řízení (mimo rozpis kvót) na stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. V průběhu akademického roku vykonává na základě pokynů MŠMT administrativně - organizační práce související s výběrem kandidátů na vypsané stipendijní pobyty. Ke konkrétním nabídkám stipendií poskytují pracovníci AIA poradenský servis
  • průběžně zveřejňuje na své webové stránce také nabídky jiných stipendií nabízených mimo rámec mezivládních dohod a další nabídky ke studiu v zahraničí
  • a další.


V NABÍDCE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ  PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 JSOU TYTO ZEMĚ:

(Nabídky aktualizované pro akademický rok 2017/2018  jsou vyznačeny tučně. V případě, že se soubor po rozkliknutí neotevře, zkuste stránky otevřít pomocí jiného prohlížeče.)

ALBÁNIE, ARGENTINA, BELGIE - Francouzské společenství, BULHARSKO, ČÍNA,  EGYPT, ESTONSKO, FRANCIE, ITÁLIE, IZRAEL, JAPONSKO, KOREJSKÁ LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA, KOREJSKÁ REPUBLIKA, LITVA, LOTYŠSKO, MAĎARSKO, MAKEDONIE, MEXIKO,  MONGOLSKO,  NĚMECKO - Bavorsko, NĚMECKO - stipendia DAAD, PERU, POLSKO, PORTUGALSKO,  RAKOUSKO - Aktion, RUMUNSKO,  RUSKO, ŘECKO, SLOVENSKO, ŠPANĚLSKO,  ŠVÝCARSKO, UKRAJINA, VIETNAM.

Předběžné informace zveřejněné s výhradou pozdější notifikace ze strany zahraničního plátce stipendia (viz podrobnosti u jednotlivých zemí) budou následně aktualizovány poté, co zahraniční partner oznámí podmínky pobytů platné pro akademický rok 2016/2017.


V NABÍDCE ROZPISU KVÓT PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 JSOU TYTO ZEMĚ:

(Nabídky aktualizované pro akademický rok 2017/2018  jsou vyznačeny tučně. V případě, že se soubor po rozkliknutí neotevře, zkuste stránky otevřít pomocí jiného prohlížeče.)

ARGENTINA,  ČÍNA,  EGYPT,  CHORVATSKO, ITÁLIE,  MAKEDONIE,  MALTA,  RUSKO,  ŘECKO,  SLOVENSKO,  SLOVINSKO, ŠVÉDSKO.

Další země - viz výběrová řízení.