Struktura


Předsedkyně:


doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D., e-mail: hzbudilova@tf.jcu.cz

Místopředsedové:

 Mgr. Martin Klapetek, Ph.D., e-mail: klapetek@tf.jcu.cz

 (z řad akademických pracovníků),  

 Mgr. Pavel Kilbergr, e-mail: kilbep00@tf.jcu.cz

 (z řad studentů)

 Členové senátu - akademičtí pracovníci:

Mgr. Martina Kočerová, e-mail: martina.kocerova@tf.jcu.cz

Mgr. Lucie Kolářová, Dr. theol., e-mail: lkolarova02@tf.jcu.cz

Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz

Mgr. Kateřina Brichcínová, Th.D., e-mail: brichk00@tf.jcu.cz

Mgr. Martina Pavelková, e-mail: pavelkova@tf.jcu.cz

PhDr. Vojtěch Šimek, Th.D., e-mail: simekv00@tf.jcu.cz

Členové senátu - studenti

Bc. Lucie Baštová, e-mail: bastol00@tf.jcu.cz

Bc. Radka Štorkánová, e-mail: storkr00@tf.jcu.cz

Bc. Michal Urban, e-mail: urbanm14@tf.jcu.cz

MENU