Struktura


Předsedkyně:


doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D., e-mail:

Místopředsedové:

 Mgr. Martin Klapetek, Ph.D., e-mail:

 (z řad akademických pracovníků),  

 Mgr. Pavel Kilbergr, e-mail:

 (z řad studentů)

 Členové senátu - akademičtí pracovníci:

Mgr. Martina Kočerová, e-mail:

Mgr. Lucie Kolářová, Dr. theol., e-mail:

Mgr. Helena Machulová, e-mail:

Mgr. Kateřina Brichcínová, Th.D., e-mail:

Mgr. Martina Pavelková, e-mail:

PhDr. Vojtěch Šimek, Th.D., e-mail:

Členové senátu - studenti

Bc. Lucie Baštová, e-mail:

Bc. Radka Štorkánová, e-mail:

Bc. Michal Urban, e-mail:

MENU