Španělský jazyk


Rozvrh doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D. - letní semestr 2016/2017


 

hodina
předmětučebnice

učebna

Pondělí x x x x
Úterý 10:35 - 12:15 OJA/SPJ4

4.05
14:05 - 15:45 OJA/SPJ2 4.07
Středa x x x x
Čtvrtek x x x x
Pátek x x x x


Studium španělštiny na TF JU - užitečné odkazy

Instituto Cervantes Praha

http://praga.cervantes.es/cz/default.shtm

Stránky k procvičení španělské gramatiky, rozšíření slovní zásoby a znalostí o reáliích a aktuálních událostech nejen hispánského světa

www.practicaespanol.com

Diccionario español

http://www.wordreference.com/definicion/

Videa k výuce jazyka podle úrovní A1, A2, B1, B2

http://www.videoele.com/Curso.html

Četba ve španělštině – doplňující aktivity

http://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/

Písně k výuce španělštiny

http://www.todoele.net/canciones/Cancion_list.asp