Německý jazyk

Rozvrh Mgr. Marta Rynešová - letní semestr 2016/2017


 

hodina
předmětučebnice

učebna

Pondělí x x x x
Úterý 9:45 - 11:15 NěJ2
4.09
11:30 - 13:00 NěJ2
4.09
13:15 - 14:45 NNJ2 4.09
Středa 10:30 - 12:00 NNJ4 4.09
12:30 - 13:30 4.51
Čtvrtek 11:30 - 13:00 NěJ2 4.09
13:15 - 14:45 NěJ2 4.09
15:00 - 16:30 NOK2R 4.09
Pátek x x x x