Katedra pedagogiky

Profil katedry

Katedra pedagogiky se ve své vědecké, publikační a pedagogické činnosti zabývá oblastmi obecné pedagogiky a didaktiky, náboženské pedagogiky, pedagogiky volného času, zážitkové pedagogiky, sociální a speciální pedagogiky, estetické výchovy a filosofie výchovy. Více ...

Lidé na katedře 

Vedoucí katedry je doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D., sekretariát zabezpečuje Mgr. Karolina Půrová. Více...

Aktivity katedry

Katedra realizuje několik vědeckovýzkumných projektů "Církevní vzdělávání dospělých", "Náboženská pedagogika ve sjednocené Evropě" a "Venice international University" a realizuje aktivity v oblasti pedagogiky volného času. Více ...

Učební materiály

MENU