Aktuality

Úřední hodiny pro odevzdání závěrečných prací v roce 2018

Pro více informací rozklikněte nadpis této aktuality.

 

 

Nepřítomnost Dr. Martina Klapetka

Dr. Martin Klapetek bude od 1.3. do 2.4. 2018 na nepřetržitém stipendijním pobytu na Katedře srovnávací religionistiky FF UK v Bratislavě financovaném slovenským Národním stipendijním programem. V pracovní době bude k dispozici na svém emailu.

 

Souvislosti Jana Pokorného

Velká společenská témata nahlížená z nejrůznějších úhlů pohledu, odborní hosté z řad vědců a intelektuálů, kontext a souvislosti těch nejzajímavějších fenoménů současnosti. To vše živě a pod taktovkou moderátora Jana Pokorného. Již dvakrát jste v tomto pořadu mohli vidět doc. Tomáše Machulu.

machu.jpg       foto machul.jpg

 

Studentka TF natočila v rámci výuky zajímavé video

Barbora Dominová je studentkou třetího ročníku bc. oboru Filosofie a religionistika. V rámci kurzu „Fenomén poutnictví v západním monoteismu“ si připravila referát o barokním poutním kostele Nejsvětější Trojice u Trhových Svinů. Natočila zajímavé video o jeho historii a architektuře, které prosím přijměte jako pozvánku na návštěvu v letních měsících. Společně můžeme pomoci obnovit krásu tohoto duchovního místa.

 

Filosofie za minutu

Naše katedra spustila web Filosofie z minutu (www.fizami.cz), kde může každý získat ty nejzákladnější informace o filosofii. Najdete zde videa, která mají za cíl stručně, jasně a (pokud možno :-)) srozumitelně vysvětlit základní filosofické pojmy.


Facebooková stránka Katedry filosofie a religionistiky TF JU

Katedra filosofie a religionistiky otevřela novou facebookovou stránku katedry   s cílem informovat o všem,  co se na katedře děje - píše, čte, učí.


Filosofie pro středoškoláky

Katedra filosofie a religionistiky TF JU spolu s Ústavem estetiky a dějin umění FF JU v Českých Budějovicích nabízí středoškolákům soubor přednášek z filosofie, religionistiky a estetiky. Výukové přednášky jsou určeny zejména závěrečným ročníkům.


Peripatetický brainstorming 4 -  Vyšší Brod
Peripatetický brainstorming 3 - Třeboň
Pojďme si to říct aneb Peripatetický brainstorming 2 - Římov
Pojďme si to říct aneb Peripatetický brainstorming 1 - Třísov
Kurz Lidová religiozita (kombinované studium) v terénu


 

MENU