Úřední hodiny pro odevzdání závěrečných prací

 

do 21. 3. v pracovní dny v době od 9:00 – 12:00 hod.
po předchozí dohodě mailem či telefonicky
 
čtvrtek 22. 3.        9.00 - 12.00
pátek 23. 3.          9.00 - 12.00
sobota 24.3.       10.00 – 12.00 
pondělí 26.3.        9.00 - 12.00
úterý 27. 3.           9.00 - 12.00
středa 28. 3.         9.00 - 12.00
                          13.00 – 15.00
 
Než půjdete odevzdat práci, sledujte web katedry, časy se mohou měnit!

Student odevzdává:

  • dva výtisky BP/DP – každý výtisk musí obsahovat text prohlášení o samostatném zpracování práce, vč. souhlasu ke zveřejnění práce, a podpis studenta; a
  • CD s textem práce v PDF formátu – CD nesmí být vlepeno v BP/DP (odevzdává se zvlášť v obalu) a musí být nadepsáno „bakalářská/diplomová práce“; název práce; jméno studenta; rok obhajoby.

Při odevzdání závěrečné práce se dále kontroluje:

  • zápis zápočtu za seminář k BP nebo poslední Diplomový seminář – student si musí ohlídat zapsání zápočtu ve STAGu a donést sekretářce vytisknutý zápisový list A za LS 2017/2018 ze STAGu,
  • zda má student ve STAGu (oddíl absolvent – vysokoškolské kvalifikační práce) vyplněny všechny náležitosti (název práce shodný s názvem uvedeným ve výtisku práce), název v AJ, anotace, klíčová slova, vložený soubor BP/DP!…).
  • správnost názvu práce – název ve STAGu nesmí být velkými písmeny


MENU