Úřední hodiny pro odevzdání závěrečných prací


do 24. 3. v době od 8:00 – 12:00 hod.  po předchozí dohodě mailem či telefonicky

 

pondělí 27.3.       9.00 - 12.00
úterý 28. 3.          9.00 - 12.00
                          13.00 – 15.00
středa 29. 3.        9.00 - 12.00
čtvrtek 30. 3.       9.00 - 12.00
pátek 31. 3.         9.00 - 12.00
sobota 1. 4.       10.00 – 12.00  (pouze pro KS!)

 

Než půjdete odevzdat práci, sledujte web katedry, časy se mohou měnit!

Student odevzdává:

  • dva výtisky BP/DP – každý výtisk musí obsahovat text prohlášení o samostatném zpracování práce, vč. souhlasu ke zveřejnění práce, a podpis studenta; a
  • CD s textem práce v PDF formátu – CD nesmí být vlepeno v BP/DP (odevzdává se zvlášť v obalu) a musí být nadepsáno „bakalářská/diplomová práce“; název práce; jméno studenta; rok obhajoby.

Při odevzdání závěrečné práce se dále kontroluje:

  • zápis zápočtu za seminář k BP nebo poslední Diplomový seminář – student si musí ohlídat zapsání zápočtu ve STAGu a donést sekretářce vytisknutý zápisový list A za LS 2016/2017 ze STAGu,
  • zda má student ve STAGu (oddíl absolvent – vysokoškolské kvalifikační práce) vyplněny všechny náležitosti (název práce shodný s názvem uvedeným ve výtisku práce), název v AJ, anotace, klíčová slova, vložený soubor BP/DP!…).


MENU