Uzávěrka časopisu Caritas et Veritas

Pátek 30 červen 2017 Celý den

30. 6. 2017 končí uzávěrka časopisu Caritas et Veritas na téma „Pracovník v pomáhajících profesích – osobnost, profesionál, dělník?“. Těšíme se na Vaše rukopisy.

Cílem časopisu je publikovat původní odborné a populární články specialistů pracujících v těchto oblastech a představovat důstojnou platformu pro komunikaci o interakci v uvedených směrech. Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, nově také v databázi SCOPUS. Časopis Caritas et Veritas se v rámce svého zaměření na křesťanské souvislosti v humanitních a sociálních oborech věnuje zejména praktickým otázkám spojeným s etikou, pomáhajícími profesemi a pedagogikou.

Pokyny pro autory

Přidat událost do kalendáře
iCal

MENU