Týden vzdělávání dospělých

Pondělí 16 říjen 2017 08:00

do

Čtvrtek 19 říjen 2017 16:00

Co je Týden vzdělávání dospělých?

Týden vzdělávání dospělých je celostátní, ale i celosvětová akce na podporu účasti dospělých na jejich vzdělávání v dospělosti. V rámci TVD se konají stovky akcí v desítkách měst ČR, které mají podobu ukázkových kurzů, testování znalostí a dovedností a celé řady dalších aktivit.

Jak probíhají v ČR?

TVD v České republice organizuje již od roku 1995 Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR ve spolupráci se svými krajskými zastoupeními. Konají se vždy v měsících září až listopadu ve většině krajů ČR.

Jak probíhají ve světě?

V současné době probíhají TVD pod záštitou UNESCO ve zhruba padesáti státech po celém světě (Kanada, Jamajka, Jihoafrická republika, Španělsko, Německo, Norsko, Polsko, Srbsko a další).

Program aktivit:

Filosofie jako studijní obor na VŠ a její význam pro současného člověka

- učebna č. 112 od 13.30 hod

13.30 – 15.45 hod (garanti: Bc. Lukáš Mareš, Bc. Eliška Havlová, Bc. Václav Peltan): Filosofická praxe (přednáška, diskuse, workshop)
15.45 – 16.00 hod: Přestávka
16.00 – 16.30 hod: (doc. Daniel Heider, Ph.D.): Filosofie na TF JU (Prezentace filosofických studijních oborů vyučovaných na TF JU: bakalářský studijní obor „Filosofie a religionistika“, magisterský studijní obor „Filosofie“, doktorský studijní obor „Filosofie“)
16.30 – 16.35 hod: Přestávka
16.35 – 17.15 hod: (Lukáš Novák, Ph.D.): Filosofie jako kritické myšlení
16.35 – 17.15 hod: (Daniel Novotný, Ph.D.): Filosofie jako přenosná dovednost aneb filosof na trhu práce
17.15 – 17.20 hod: Přestávka
17.20 – 18.00 hod: (doc. Jakub Sirovátka, Dr.phil.): Filosofické hledání autentického způsobu bytí člověka
18:00 – 18:05 hod:  Přestávka
18.05 – 19.00 hod: Kulatý stůl se studenty na téma „Co je filosofie?“

Ukázková hodina výuky španělštiny na TF

17.10. 16.00 - 16.45 hod - Ukázková hodina výuky španělštiny na TF (učebna 4.07)

Ukázková hodina výuky angličtiny na TF

18.10. 14.00-15.00 hod - Ukázková hodina výuky angličtiny na TF (učebna 4.07)

Trénování paměti

19.10 15.45-16.45 hod - Trénování paměti (učebna 114)

Kde
Kněžská 8, České Budějovice, budova TF JU, Kněžská 8, učebna č. 112, 114, 4.07
Přidat událost do kalendáře
iCal

MENU