Tříkrálové požehnání Teologické fakultě JU

Pátek 5 leden 2018 13:00 - 13:30

Rádi bychom Vás pozvali na tradiční Tříkrálové požehnání Teologické fakultě JU, které proběhne v pátek 5. 1. 2018 od 13 hodin v atriu TF. Teologické fakultě požehná studentský kněz Peter MADÁR (Chaire).  Všichni vyučující i studenti jsou srdečně zváni.

Tříkrálové požehnání vzniklo v  návaznosti na starou lidovou tradici, kdy koleníci v kostýmech chodí od domu k domu nebo koledují v ulicích. Svátek Tří králů je ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev jej slaví 6. ledna. Na dveře domů se  píše posvěcenou křídou zkratka K † M † B † nebo latinský ekvivalent C † M † B † (nebo † C † M † B ) jako formule požehnání. Původní text zní Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého.

Přidat událost do kalendáře
iCal

MENU