Steven J. Jensen "Moral Issues Surrounding Organ Transplantation"

Pondělí 29 květen 2017 Celý den

V pondělí 29.5.2017 od 17 hodin se na TF v učebně č.3 uskuteční přednáška Stevena J. Jensena "Moral Issues Surrounding Organ Transplantation".

Rozvoj transplantologie přináší mnohým pacientům naději do života, zároveň ovšem vyvolává i nejrůznější otázky. Jakým způsobem uspokojit rostoucí poptávku po orgánech v naší společnosti? Je morálně správné odebírat orgány z lidí, kteří neposkytli souhlas, ale např. náhle zemřeli při nehodě? Jak hledět z etického hlediska na praxi získávání orgánů od pacientů, kteří se tímto způsobem rozhodli pro euthanasii, jak se to děje např. v Belgii? Existuje morálně přijatelná možnost získávat nejen párové, ale i nepárové orgány mimo případ úmrtí dárce? Za jakých podmínek vlastně nastává smrt?

Otázkám spojeným s etikou transplantací se ve své přednášce bude věnovat prof. Steven J. Jensen (University of St. Thomas, Houston, Texas), uznávaný odborník na teoretickou i aplikovanou etiku, středověkou filosofii a metafyziku, autor řady knih a odborných článků.

Přednáška bude proslovena v angličtině a koná se ve spolupráci s Fakultou rybářství a ochrany vod JU.

Kde
České Budějovice, Kněžská 8, budova Teologické fakulty JU v ČB, učebna č. 3
Přidat událost do kalendáře
iCal

MENU