Mše při svíčkách k výročí 17. listopadu

Středa 15 listopad 2017 18:00

Tradiční mše při svíčkách k výročí 17. listopadu se uskuteční 15. listopadu 2017 od 18 hodin v klášterním kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Na přípravě mše se mohou podílet středoškoláci i vysokoškoláci.


Ohlédneme-li se v krátkosti do minulosti, tak zjistíme, že u zrodu této dnes už tradiční „svíčkové“ mše svaté stál salesiánský kněz a někdejší pedagog TF JU společně se studenty. Proto pokračujme v této tradici. Nezapomínejme na minulost.

O tom, jak mše probíhala v minulosti se můžete dočíst například níže.

 

Tradiční mše při svíčkách v klášterním kostele

 Ohlédneme-li se krátce do minulosti, zjistíme, že u zrodu této dnes už zavededené/tradiční mše stál před deseti lety salesiánský kněz a někdejší pedagog TF JU, doktor Heryán, společně se studenty z klášterní koleje. V průběhu let byly zvány osobnosti, které na sobě za dob totality pocítily komunistickou tyranii. Byli to např. doc. Ondok, prof. Skalický, páter Fořt, otec biskup Malý a další.

Jak už bývá zvykem, každý účastník byl přivítán a obdarován svící při vstupu do ambitu klášterního kostela, aby pak i jeho plamínek mohl vydat svědectví o  síle světla. Dříve než luciferky a lucifeři (světlonošky a světlonoši) zažehli svíce všem zúčastněným v chrámu, ozval se hřmotný zvuk zvonu, který všechny přítomné ztišil a připravil na začátek bohoslužby. Poté již přicházel středem kostela osvícený průvod deseti kněží a několika ministrantů.

Jako hlavní celebrant byl pro tuto slavnost pozván P. Prokop Brož z pražské teologické fakulty. Ten zmínil ve své promluvě problematiku svobody člověka, těžkosti rodící se demokracie, nesourodost myšlení při tomto procesu aj. Zmíněné body demonstroval na hudební metafoře jedné z Mahlerových symfonií, při jejímž poslechu může posluchač očekávat, že už se konečně něco zlomí a změní a dojde k jakési harmoničnosti, avšak nic takového nepřichází. Proto je též nutná trpělivost ve všem našem konání.

Po skončení mše svaté jsme byli vyzváni, abychom se průvodem přesunuli ke slepému rameni Malše. Tam studenti zapálili dvacet lampionů, symbolizujících dvacet let svobody a pustili je k nebi. Následně jsme zpívali píseň, kterou máme spojenou s disidentkou a umělkyní Martou Kubišovou: „Modlitba pro Martu.“

Je obdivuhodné, že se z této události vyvinula tradiční záležitost, která patří k Českým Budějovicím, a je spojena se studentstvem a jejich učiteli, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou věřící.

Plný mariánský chrám svědčil o tom, že si mnoho lidí uvědomuje, že je skutečně za co děkovat. Proto bychom také my rádi vyjádřili svůj dík všem studentům, vyučujícím, organizátorům, kněžím, jmenovitě Pepovi Prokešovi, který se výrazně angažoval v konání této děkovné a vzpomínkové bohoslužby, ale také všem přítomným, kteří jsou si vědomi svého bohatství a váží si skutečnosti, že po mnoha letech zlovůle, lži a útlaku žijeme ve svobodné zemi.

Zdroj: http://dcm.bcb.cz/clanky/Tradicni-mse-pri-svickach/fg/Svickova-mse

 

Kde
Kostel Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí, České Budějovice
Přidat událost do kalendáře
iCal

MENU