MÍSTO TEOLOGIE V TEORIÍCH A METODÁCH SOCIÁLNÍ PRÁCE: POTENCIÁLY A RIZIKA

Čtvrtek 2 listopad 2017 Celý den

do

Pátek 3 listopad 2017 Celý den

Sociální práce je nejen interdisciplinární obor, který vychází z teorií a metod různých zejména sociálních a humanitních věd a adaptuje je pro pomoc klientům. Je zároveň i transdisciplinárním oborem, protože potřebuje znalosti epistemologické a ontologické povahy, které jí umožňují správnou volbu teorií a metod ostatních oborů a rozhodnutí o vhodné podobě jejich aplikace v praxi. Konference se proto bude zabývat tím, jaké potenciály a rizika má teologie pro sociální práci jak v epistemologické a ontologické rovině, tak v rovině aplikační.


Program

Místo konání a organizátor

Přihlášení k aktivní účasti

Přihlášení k pasivní účasti

Ubytování

 

 Program:

Čtvrtek 2. listopadu 2017
9:30-12:30 hodin, učebna č. 3
Diakonika v sociální práci
prof. Beate Hofmann, Institut diakoniky a diakonického managementu, Wuppertal/Bethel, Německo
 
Teologická etika v sociální práci
prof. Stephanie Bohlen, Katolická vysoká škola aplikovaných věd, Freiburg i.Br., Německo
 
Standardy vzdělávání v sociální práci v ČR
Dr. Markéta Elich, Teologická fakulta JU, České Budějovice
 
14:00-17:00 hodin, učebna č. 3
Potenciály a rizika implementace výuky teologie do studijních programů v sociální práci
prof. Wiesław Przygoda, Katolická univerzita Jana Pavla II., Lublin, Polsko
Dr. Jozef Žuffa, Teologická fakulta Trnavské univerzity, Bratislava, Slovensko
Dr. Jakub Doležel, Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Olomouc
Dr. František Burda, Pedagogická fakulta UHK, Hradec Králové
                                                          
Pátek 3. listopadu
8:30-11:45 hodin, učebna č. 3
Sekce Sociální práce a teorie charity a diakonika
 
Mezi mnoha židlemi, Teorie charity jako interdisciplinární obor praktické teologie
prof. Klaus Baumann, Teologická fakulta Univerzity Freiburg, Freiburg i.Br., Německo
 
Potenciály a rizika integrace teologie do teorií a metod sociální práce
prof. Peter Fonk, Ústav katolické teologie, Filosofická fakulta Univerzity Pasov, Německo
 
Interpenetrace mezi sociální prací, teologie a diakonií v teorii a praxi? Systemicko-konstruktivistická perspektiva
Elen Eidt, MA, Evangelická vysoká škola Ludwigsburg, Německo
 
Integrace teologie do studia oboru Sociální rozvoj na UCAM
Reiner Gehrig, MA, Universidad Católica de Murcia, Murcia, Španělsko
 
                  
 
Pátek 3. listopadu
8:30-12:00 hodin, učebna č. 4,07
Sekce Sociální práce, etika a sociální etika
 
Sociálně-charitativní činnost církve v rámci moderních systému sociální pomoci
doc. Tadeusz Kamiński, Ústav politologie, Univerzita kardinála Stefana Wyszyńskiego, Varšava, Polsko
 
Sociální práce a/nebo teologie: Sociální práce jako studijní obor v Maďarsku
doc. Nándor Birher, Arcibiskupská vysoká škola Veszprém, Veszprém, Maďarsko
 
Sociální práce u lůžka: Začlenění spirituálně kompetentní péče jako etický imperativ
Dr. Robert Doyle, Marywood University, Scranton, PA, USA
 
Teologická a sociální etika v sociální práci
doc. Jindřich Šrajer, Teologická fakulta JU, České Budějovice
 
Přednášky v němčině a angličtině budou simultánně tlumočeny do češtiny.
Přihlášky a informace: Mgr. Michal Kaczor, info@michalkaczor.cz


Místo konání a organizátor:

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Katedra etiky, psychologie a charitativní práce

Kněžská 8, České Budějovice

posluchárna č. 3 (přízemí)

http://www.tf.jcu.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Přihlášení k aktivní účasti:

Příspěvky na konferenci můžete přihlašovat do 3. bloku, buď do sekce Sociální práce a teorie charity a diakonika a nebo do sekce Sociální práce, etika a sociální etika. Téma příspěvku musí odpovídat záměru sekcí a celé konference.

Názvy příspěvků spolu s abstraktem (1500-3000 znaků vč. mezer) zasílejte do 30. 9. 2017 na adresu info@michalkaczor.cz

Přípravný výbor provede posouzení, na základě kterého budou ze zaslaných příspěvků vybrány ty, které budou prezentovány na konferenci.

Poplatek za aktivní účast činní CZK 500,-. O způsobu jeho uhrazení budete informováni spolu s oznámením, zda byl vámi navrhovaný příspěvek přijat k prezentaci na konferenci.

 

Přihlášení k pasivní účasti:

Přihlášky na konferenci jako pasivní účastník zasílejte do 31. 10. 2017 na adresu info@michalkaczor.cz. Pasivní účast je bezplatná.

Pro aktivní i pasivní účastníky bude vystaveno potvrzení o účasti na konferenci. Program konference předpokládá za oba dny dobu trvání min 10 hodin.


Ubytování:

Přednášející na konferenci mají zajištěné ubytování po dohodě s organizátory akce.

Pasivní registrovaní účastníci konference mohou využívat např. následující ubytování.

Hotel Garni, Žižkova 1321/1, 370 01 České Budějovice, tel/fax: +420 389 007 351, mobil:    +420 776 177 787, e-mail: recepce.cb@volny.cz, web: www.hotelgarnicb.cz

Hotel U Tří lvů, ulice U Tří lvů 3a, 370 01 České Budějovice, tel:  + 420 386 359 900, fax:  +420 386 359 780, e-mail:  office@hotelutrilvu.cz, http: www.hotelutrilvu.cz

Hotel Budweis, Mlýnská 6, 370 01 České Budějovice, tel.: +420 389 822 111, fax: +420 389 822 121, info@hotelbudweis.cz, http://www.hotelbudweis.cz

Koleje a menzy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Studentská 800/15, 370 05 České Budějovice, tel.: 387 774 501, e-mail: tumova@jcu.cz, http://kam.jcu.cz/

Kde
Kněžská 8, České Budějovice, budova TF JU, Kněžská 8, učebna č. 3, 4.07
Jméno kontaktu
Přidat událost do kalendáře
iCal

MENU