MÍSTO TEOLOGIE V TEORIÍCH A METODÁCH SOCIÁLNÍ PRÁCE: POTENCIÁLY A RIZIKA

Čtvrtek 2 listopad 2017 Celý den

do

Pátek 3 listopad 2017 Celý den

Call for papers

Sociální práce je nejen interdisciplinární obor, který vychází z teorií a metod různých zejména sociálních a humanitních věd a adaptuje je pro pomoc klientům. Je zároveň i transdisciplinárním oborem, protože potřebuje znalosti epistemologické a ontologické povahy, které jí umožňují správnou volbu teorií a metod ostatních oborů a rozhodnutí o vhodné podobě jejich aplikace v praxi. Konference se proto bude zabývat tím, jaké potenciály a rizika má teologie pro sociální práci jak v epistemologické a ontologické rovině, tak v rovině aplikační.


Program

Místo konání a organizátor

Přihlášení k aktivní účasti

Přihlášení k pasivní účasti

Ubytování

.

 Program:

1.       BLOK: TEORIE A METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A TEOLOGIE

V prvním bloku bude věnována pozornost koncepcím teorií a metod sociální práce.

 2.       BLOK: OBORY SOCIÁLNÍ PRÁCE NA TEOLOGICKÝCH FAKULTÁCH

Ve druhém bloku budou reflektovány potenciály a rizika implementace výuky teologie do studijních programů v sociální práci.

 3.       BLOK: INTERGRACE TEOLOGIE DO TEORIÍ A METOD SOCIÁLNÍ PRÁCE

sekce: SOCIÁLNÍ PRÁCE A TEORIE CHARITY A DIAKONIKA

sekce: SOCIÁLNÍ PRÁCE, ETIKA A SOCIÁLNÍ ETIKA

Třetí blok se bude věnovat potenciálům a rizikům integrace teologie do teorií a metod sociální práce, buď jako tzv. teorie charity (katolická teologie), resp. diakoniky (protestantská teologie), nebo v rámci teologické sociální etiky a etiky v sociální práci.

 Jednacím jazykem budou Čeština/Slovenština a Němčina. Simultánní tlumočení je zajištěno.


Místo konání a organizátor:

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Katedra etiky, psychologie a charitativní práce

Kněžská 8, České Budějovice

posluchárna č. 3 (přízemí)

http://www.tf.jcu.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Přihlášení k aktivní účasti:

Příspěvky na konferenci můžete přihlašovat do 3. bloku, buď do sekce Sociální práce a teorie charity a diakonika a nebo do sekce Sociální práce, etika a sociální etika. Téma příspěvku musí odpovídat záměru sekcí a celé konference.

Názvy příspěvků spolu s abstraktem (1500-3000 znaků vč. mezer) zasílejte do 30. 9. 2017 na adresu info@michalkaczor.cz

Přípravný výbor provede posouzení, na základě kterého budou ze zaslaných příspěvků vybrány ty, které budou prezentovány na konferenci.

Poplatek za aktivní účast činní CZK 500,-. O způsobu jeho uhrazení budete informováni spolu s oznámením, zda byl vámi navrhovaný příspěvek přijat k prezentaci na konferenci.

 

Přihlášení k pasivní účasti:

Přihlášky na konferenci jako pasivní účastník zasílejte do 31. 10. 2017 na adresu info@michalkaczor.cz. Pasivní účast je bezplatná.

Pro aktivní i pasivní účastníky bude vystaveno potvrzení o účasti na konferenci. Program konference předpokládá za oba dny dobu trvání min 10 hodin.


Ubytování:

Přednášející na konferenci mají zajištěné ubytování po dohodě s organizátory akce.

Pasivní registrovaní účastníci konference mohou využívat např. následující ubytování.

Hotel Garni, Žižkova 1321/1, 370 01 České Budějovice, tel/fax: +420 389 007 351, mobil:    +420 776 177 787, e-mail: recepce.cb@volny.cz, web: www.hotelgarnicb.cz

Hotel U Tří lvů, ulice U Tří lvů 3a, 370 01 České Budějovice, tel:  + 420 386 359 900, fax:  +420 386 359 780, e-mail:  office@hotelutrilvu.cz, http: www.hotelutrilvu.cz

Hotel Budweis, Mlýnská 6, 370 01 České Budějovice, tel.: +420 389 822 111, fax: +420 389 822 121, info@hotelbudweis.cz, http://www.hotelbudweis.cz

Koleje a menzy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Studentská 800/15, 370 05 České Budějovice, tel.: 387 774 501, e-mail: tumova@jcu.cz, http://kam.jcu.cz/

Kde
Kněžská 8, České Budějovice, budova TF JU, Kněžská 8, učebna č. 3
Jméno kontaktu
Přidat událost do kalendáře
iCal

MENU