... a vy jste mě (ne) přijali. Uprchlíci a církve

Pondělí 4 září 2017 Celý den

do

Úterý 5 září 2017 Celý den

Rádi bychom Vás pozvali na sympozium, které pořádá TF JU a PosT Netzwerk - sdružení pastorálních teologů střední a východní Evropy.

Sympozium se uskuteční v Českých Budějovicích 4. – 5. 9. 2017. Jednacím jazykem je němčina.

Po úspěšném symposiu na téma Mládež (12.–15. 9. 2016 v Sarajevu), které bylo organizováno ve spolupráci s Konferencí německy mluvících pastorálních teologů, bychom se chtěli věnovat aktuálnímu tématu, které se týká celé Evropy: uprchlictví – uprchlíci, a to za použití známé metodiky: vidět – posoudit – jednat.

V centru tohoto setkání je vidění rozdílných situací ve střední a východní Evropě, výměna rozmanitých zkušeností a představení důležitých stanovisek. Každý názor je důležitý! Chceme se učit a ne být poučováni. Pokusíme se vidět současný vývoj Božíma očima. Jsme učící se symposium.

 

Program
 

Pondělí, 4. 9. 2017, v učebně č. 3

08:30               Zahájení (přivítání, seznámení s obsahem symposia)

 

                        VIDĚT

08:45               Stanoviska obyvatel střední a východní Evropy, církví, politiků k migrační krizi

                        Prof. DDr. Paul M. Zulehner, doc. Michal Opatrný, Dr. theol.,  Jozef Žuffa, Dr.theol.,

                        prof. Dr. Mieczyslaw Polak

09:45               Pastorálně-teologická reflexe v malých skupinách (následně v plénu):

                        Jaké stanovisko zaujímám já jako pastorální teolog/teoložka?

10:45               Přestávka na kávu

11:15               Prof. DDr. András Máté-Tóth:

                        Xenofobie ve východní a střední Evropě na základě filosofie těla Judithy Butlers 

12:15               Oběd

14:00               Přestávka na kávu

14:30               Muslimští uprchlíci – obohacení nebo ohrožení Evropy?

                         Martin Klapetek, Ph.D.: Uprchlíci jako kulturní výzva pro společnost  

                         Prof. Dr. Agata S. Nalborczyk: Muslimové v Evropě – klišé a skutečnost

17:00               Mše svatá: Kostel Panny Marie Růžencové (Žižkova 4)

18:00               Valná hromada Sdružení pastorálních teologů střední a východní Evropy

                         PosT-Netzwerk

 

 

Úterý, 5. 9. 2017, v učebně č. 3

 

                        POSOUDIT

09:00               doc. Dr. Regina Polak: Migrace – touha po domově jako touha

                         po Božím sociálním řádu

                         Prof. Dr. Maciej Ostrowski: Migrace a uprchlictví v oficiálním stanovisku církve   

11:00               Přestávka na kávu

11:30               Workshopy (paralelně)

                        Doc. Dr. Michaela Hastetter: Křestní pastorace a migrace

                        Prof. Dr. Dariusz Lipiec: Migranti ve farnosti

13:00               Oběd

15:00               Přestávka na kávu

 

                         JEDNAT

15:30               Důsledky pro pastorální teology/teoložky a společné prohlášení

17:00               Mše svatá: Katedrála sv. Mikuláše

18:30               Přijetí diecézním biskupem Mons. Vlastimilem Kročilem (Piaristické náměstí)

 

Kde
Budova TF JU, Kněžská 8, České Budějovice, učebna č. 3
Přidat událost do kalendáře
iCal

MENU