Kurz pro vedoucí zájmových kroužků

Sobota 10 březen 2018 09:00

do

Sobota 28 duben 2018 20:30

Cílovou skupinou jsou vedoucí zájmových útvarů nebo jiní pracovníci s dětmi a mládeží připravující se na roli pedagoga volného času, kteří získali minimálně střední vzdělání s výučním listem získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání.

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času vykonávajícího dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání.

Vzdělávací akce se bude konat v průběhu tří víkendů, kdy během prvního proběhnou přednášky, druhý bude více věnován příkladům z praxe, modelovým situacím a krátkým praktickým nácvikům, v rámci třetího se uskuteční obhajoba závěrečné práce a bude vykonána ústní závěrečná zkouška zaměřená na ověření znalostí z tematických okruhů. Období mezi jednotlivými termíny je vyhrazeno pro samostatnou přípravu, k níž účastník obdrží podpůrný studijní materiál zahrnující jednotlivá témata, individuální konzultace dle aktuální potřeby účastníků a vypracování závěrečné práce na předem zadané téma.

Hlavní vzdělávací formou bude přednáška, která bude obsahovat teoretické informace doplněné příklady z praxe, modelové situace a krátké praktické nácviky umožňující účastníkům lépe porozumět vysvětlovanou problematiku.

Cena: 2000 Kč

Přihlášení:

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Další informace o kurzu najdete na webových stránkách TF v sekci Celoživotní vzdělávání.

Kde
Budova TF JU, Kněžská 8, České Budějovice
Jméno kontaktu
Kontaktní telefon
737 168 342
Přidat událost do kalendáře
iCal

MENU