Křesťanské symboly v krajině Novohradských hor - LS

Středa 16 leden 2019 10:00

do

Úterý 18 červen 2019 18:00

Zveme Vás na kurz

Křesťanské symboly v krajině Novohradských hor - LS

 

Kurz je určen aktivním seniorům a předpokládá určitou fyzickou zdatnost, protože součástí kurzu jsou pěší výlety/exkurze.

Cílem je přiblížit význam některých křesťanských symbolů (drobné sakrální památky, církevní stavby, křížové cesty, obrazy, sochy, apod.)

se zvláštním zřetelem na jejich umístění v krajině
- zabývat se problematikou vnímání křesťanských symbolů a krajiny v sekularizované společnosti  
- seznámení se specifiky krajiny Novohradských hor

Přednášky: 
14 svatých pomocníků a jejich atributy, Jiří Hladký, 26.2. 
"České stopy v krajině dolnorakouských Novohradských hor, aneb co vytušil již Palacký..." PhDr. Jiří Oesterreicher, 12.3.
Místa paměti v jihočeské krajině, Mgr. Martin Gaži, 26.3.
Pomníky padlým v Novohradských horách, Roman Josefík, 11. 4.
Výroční lidové zvyky na jihu Čech v minulosti i době současné, PhDr. Jan Šimánek, 23. 4. 
Exkurze: 
Na Jelení vrch, z Malont do bývalých Rapotic, ThLic. Michaela Vlčková, Th.D., 18. 5.
Z Klení přes Slepici a údolím řeky Černé do Kaplice, ThLic. Michaela Vlčková, Th.D., 8. 6.

Přednášky: 26.2, 12.3., 26.3., 11. 4., 23.4. (16-18 hod)
Exkurze: 18. 5., 8. 6. (cca 9 – 18:30 hod včetně cesty)
Závěrečné kolokvium: 18. 6. (16-18 hod)

Cena 750 Kč.

Přidat událost do kalendáře
iCal