Křesťanské symboly v krajině Novohradských hor

Volné pokračování kurzu o Novohradských horách, jejich sakrálních památkách, krajině, dějinách a lidech. Účast v předchozích blocích kurzu není podmínkou.


Přednášky:

Novohradská poutní krajina. Krajina a architektura. Ing. arch. Jan Kurz, Ing. arch. Zuzana Ferencová - 17. 10. 2017 16:00-18:00

Středověké kostely na Novohradsku. Typologie, stáří a vybavení. PhDr. Roman Lavička Ph.D. - 31. 10. 2017, 16:00-18:00

V jednom vše, ve všem jen jedno. Im Einen Alles, im All nur Eines. Promítání česko-rakouského- německého dokumentárního filmu o lidech a hranicích v Novohradských horách., Mgr. Lenka Ovčáčková Ph.D. - 14. 11., 25.4., 16:00-18:00

Země: biblicko-teologická sonda. ThLic. Julius Pavelčík, Th.D. - 28.11. 2017, 16:00-18:00

Hvězdná hodina Novohradských hor.  Novohradské hory na přelomu 18. a 19. století. Rozvoj a sláva, výjimečná doba, výjimečné osobnosti. Milan Koželuh - 12.12. 2017, 16:00-19:00

 

Exkurze:

23. 9. 2017 Pohoří na Šumavě - býv. Pavlína – Kamenec – býv. Šance

7. 10. 2017 Ze Žumberka přes Kamenskou horu do Nových Hradů

trasa asi 12 km, pěší výlety s odborným výkladem

ThLic. Michaela Vlčková, Th.D.

 

Cena kurzu: 700 Kč

Další informace o kurzu Vám poskytne: ThLic. Michaela Vlčková, Th.D., tel.: 389 033 506, e-mail: vlckovam@tf.jcu.cz, www.mytiny.cz, kancelář: 4.14 (3. patro). Přihlásit se můžete u Mgr. Heleny Machulové – osobně, písemně či elektronicky.

 

 

 

MENU