Křesťanské symboly v krajině

Sobota 15 září 2018 Celý den

do

Úterý 18 prosinec 2018 Celý den

Exkurze:
15. 9. Krajinou zaniklých sklářských hutí: rakouský Harmanschlag, Joachimstal a odtud přes bývalé Stříbrné a Skelné Hutě na Žofín s ThLic. Michaelou Vlčkovou, Th.D.

29. 9. Z Kuří přes zaniklé vsi Polžov a Klepnou do Lužnice a Pohorské Vsi s ThLic. Michaelou Vlčkovou, Th.D.

16. 10. Exkurze do Nových Hradů, návštěva muzea, komentovaná prohlídka s Mgr. Vladimírem Hokrem

Cena kurzu: 600 Kč
Více informací: Michaela Vlčková, vlckovam@tf.jcu.cz, 608072506, www.mytiny.cz
Přihlášky do 12.9. 2018 u Mgr. Heleny Machulové, osobně, písemně nebo elektronicky: machulovah@tf.jcu.cz, 387 773 546 , kancelář 4.49 (3. patro).


Exkurze je možné doplnit cyklem přednášek Znamení víry v krajině (zdarma, v rámci stejnojmenného projektu, program Interreg, V-A Rakousko, Česká Republika, Fond malých projektů):

6. 11. ThLic. Michaela Vlčková, Th.D.: Duchovní dimenze krajiny
20. 11. Mgr. Zdeňka Paloušová : Kamenná krása ukrytá v pohraničních hvozdech - znamení víry vložená do kamene
4. 12. Mgr., Ing. Tomáš Veber, Th.D.: Zabydlet se v krajině. Pokus o dialog se Simonem M. Schamou
18. 12. Roman Josefík: Hojnovodský a dobrovodský kostel v letech 1945 - 1960 s přihlédnutím k duchovní správě obou farností ve zmíněném období


Přednášky se budou konat v budově Teologické fakulty JU Kněžská 8, České Budějovice od 16 hod.

Přidat událost do kalendáře
iCal

MENU