In pluribus unitas

Pátek 19 říjen 2018 Celý den

do

Neděle 21 říjen 2018 Celý den

Rádi bychom Vás pozvali na mezinárodní konferenci doktorandů teologických fakult In pluribus unitas, která se uskuteční 19. a 20. října 2018 v budově Teologické fakulty Jihočeské univerzity, Kněžská 8, České Budějovice.

Obecné informace

Místo konání a organizátor

Přihláška

Ubytování


Mezinárodní konference In pluribus unitas – Jednota v mnohosti je specifickou „putovní“ konferencí a v současné době pravděpodobně také největší doktorandskou konferencí v oblasti teologie a příbuzných disciplin v kontextu zemí V4.

V uplynulých čtyřech letech převzaly záštitu nad její organizací tyto fakulty: Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (2012), Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove (2013), Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (2014) a opět Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (2015), Husitská teologická fakulta UK (2016) a naposledy (2017) společně Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Teologická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave.

V loňském roce na konferenci se svým příspěvkem vystoupilo celkem 58 účastníků z 11 univerzit a vysokých škol zastupujících až 18 institucí v pěti státech Evropy.

Sedmý ročník mezinárodní vědecké konference doktorandů In pluribus unitas – Jednota v mnohosti se v letošním roce uskuteční na Teologické fakultě JU ve dnech 19. – 21. října 2018.

Konference je určena všem českým i zahraničním studentům doktorských programů denního i dálkového studia a mladým vědeckým pracovníkům v oblasti teologie, religionistiky a příbuzných disciplin. Její cílem je na jedné straně představit aktuální výstupy bádání jednotlivých účastníků a práci jejich pracovišť, ale také budování nových partnerství mezi jednotlivými účastníky a jejich institucemi.

Jednota v mnohosti se tradičně těší mezinárodní účasti, proto je samozřejmostí možnost přednesení příspěvku v některém ze světových jazyků (angličtina, němčina) a také v češtině a slovenštině.


Místo konání a organizátor:

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Katedra etiky, psychologie a charitativní práce

Kněžská 8, České Budějovice

posluchárna č. 3 (přízemí)

http://www.tf.jcu.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ubytování:

Ubytování:

Účastníci konference mohou využívat např. následující ubytování:

Hotel Garni, Žižkova 1321/1, 370 01 České Budějovice, tel/fax: +420 389 007 351, mobil:    +420 776 177 787, e-mail: recepce.cb@volny.cz, web: www.hotelgarnicb.cz

Hotel U Tří lvů, ulice U Tří lvů 3a, 370 01 České Budějovice, tel:  + 420 386 359 900, fax:  +420 386 359 780, e-mail:  office@hotelutrilvu.cz, http: www.hotelutrilvu.cz

Hotel Budweis, Mlýnská 6, 370 01 České Budějovice, tel.: +420 389 822 111, fax: +420 389 822 121, info@hotelbudweis.cz, http://www.hotelbudweis.cz

Koleje a menzy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Studentská 800/15, 370 05 České Budějovice, tel.: 387 774 501, e-mail: tumova@jcu.cz, http://kam.jcu.cz/

 

 

Kde
Budova TF JU, Kněžská 8, České Budějovice, učebna č.3
Jméno kontaktu
Přidat událost do kalendáře
iCal

MENU