Etické náměty v literatuře a filmu

Pátek 17 březen 2017 09:00 - 12:00

Co kurz nabízí? Kurs je zaměřen na podnícení pozornosti čtenářů a diváků k etickým tématům v literatuře a filmu, aby byli lépe schopni taková témata identifikovat a nezávisle je promýšlet. Společně se po zhlédnutí filmů či přečtení ukázek z knih zamyslíme nad následujícími otázkami: Mohou být zločiny ospravedlněny dobrými důsledky? Kdy je člověk odpovědný za své skutky? Jsou některé skutky, které nelze ničím ospravedlnit? Jak se zachovat v případě mravního dilematu? 

 Lektor kurzu: rektor JU doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

Termíny setkání:   v pátek 17. 3., 31. 3., 5. 5., 26. 5., 16. 6. 2017 od  9.00 - 12.00 hodin (termíny kurzu se nekryjí ostatními kurzy U3V na TF)

 Cena: 500 Kč

Podat elektronickou přihlášku

Přihláška k vytištění

Kde
České Budějovice, Kněžská 8, budova Teologické fakulty JU v ČB
Jméno kontaktu
Mgr. Helena Machulová
Přidat událost do kalendáře
iCal

MENU