Titulní strana
ThLic. Adam Mackerle, Th.D. - proděkan pro studijní a pedagogickou činnost