Trénink paměti a koncentrace

Trénink paměti a koncentrace

Akademický rok2016/17 (letní semestr)
Cílová skupina Senioři
Výukové cíle Udržení a zlepšení paměti a kognitivních funkcí pro aktivní život
Obsah kurzu
  • Vztah mozek – paměť – učení
  • Druhy pamětíi a jejich vlastnosti
  • Mnemotechniky pro zlepšení pracovní a dlouhodobé paměti
  • Využití asociace a vizualizace pro zlepšení paměti
  • Zvětšení mozkové kapacity
Doporučení pro aktivní a zdravý styl života seniorů
Forma a metody výuky Teoretické poznatky, mnemotechniky- popis, příklady, nácvik, kognitivní cvičení- logické úlohy, domácí úkoly, podpůrné matriály
Doporučená literatura

Sylvie Lairová: Trénink paměti, Portál, Praha 1999

David Gamon, Allen Bragdon: Mozek a jak ho cvičit, Portál, Praha 2001

Jitka Suchá: Trénink paměti pro každý věk, Portál, Praha 2008
Lektorské zabezpečení Hedvika Štolcpartová, aktivizační pracovník v sociálních službách -Trenér paměti III. stupně
Rozsah kurzu 18 hodin
Termíny výuky

Čtvrtek 10,00 - 11.30

Od 16.3. do 11.5. 2017 (každý čtvrtek)
Poplatek 500 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol
Minimální počet účastníků 8
Příjem přihlášek do 10. 3. 2017
Odborný garant

Hedvika Štolcpartová

Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení


MENU