Šumava bez hranic a Bavorský les bez hranic

Šumava bez hranic a Bavorský les bez hranic

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRACHATICE

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – STŘEDISKO UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU TEOLOGICKÉ FAKULTY

 

Akademický rok2017/18 (zimní) - 3. semestr studia
Cílová skupina Senioři 55+
Výukové cíle Získání poznatků z humanistických a teologických předmětů.
Obsah kurzu

1. semestr – zimní semestr

Přírodní bohatství hraničních hor (Šumava & Bavorský les)

 1. Šumava bez hranic, význam, prameny poznání (literatura) geografické a správní členění (Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D)

 2. Geologie, hydrologie, petrologie, pedologie (RNDr. Jana Krejsová)

 3. Šumava, Bavorský les: flóra
 4. Šumava, Bavorský les: fauna
 5. Šumava: krajina – významný prvek v ochraně přírody (Ing. Pavel Hubený)
 6. Bavorský les- významný prvek v ochraně přírody
 7. Závěrečné kolokvium

 

2. semestr – letní semestr

Archeologie a historie hraničních hor (Šumava & Bavorský les)

 1. Archeologie Šumavy: dějiny osídlení pravěk až  středověk (Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D.)
 2. Archeologie Bavorského lesa: dějiny osídlení pravěk až středověk
 3. Novověk na Šumavě (Mgr. Pavel Fencl)
 4. Novověk v Bavorském lese
 5. Exkurze po historickém dědictví Šumavy (Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D.)

 6. Exkurze po historickém dědictví Šumavy

 7. Závěrečné kolokvium

 

3. semestr – zimní semestr

Světla a stíny 20. století

 1. Exkurze Bavorský les: krajina pověstí (prameny, metodika a vybrané pověsti) (Karl- Heinz Reimeier)
 2. Šumava: krajina pověstí (prameny, metodika a vybrané pověsti) (PhDr. František Kotěšovec)
 3. Rozdíly mentalit Čechů a Němců (Ondřej Fibich)
 4. Vývoj ve 20. století na Šumavě (Mgr. Pavel Študlar)
 5. Vývoj ve 20. století v Bavorském lese 
 6. Film: Osídlení (Lenka Ovčáčková)

 7. Závěrečné kolokvium        


4. semestr – letní semestr

Významné osobnosti


 1. Jan Hus a Křišťan z Prachatic (Prof. Petr Čornej)
 2. Sv. Jan Nepomuk Neuman
 3. Franz Kafka a Karel Klosterman (Ondřej Fibich)
 4. Bavorské osobnosti
 5. Exkurze dle návrhu německého partnera
 6. Zlatá Koruna (Mgr. Špinar)
 7. Závěrečné kolokvium

 

5. semestr – zimní semestr

Hospodářství a řemesla v hraničních horách

 1. Lesní hospodářství na staré Šumavy a Schwarzenberský plavební kanál (exkurze Chvalšiny a plavební kanál) (Ing. Hynek Hladík)
 2. Tradiční řemesla na Šumavě (Mgr. Alice Glaserová)
 3. Tradiční řemesla Bavorského lesa 
 4. Industrializace Šumavy (Mgr. Pavel Fencl)
 5. Industrializace Bavorského lesa
 6. Zemědělství a podoba šumavské vesnice (Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D.)
 7. Závěrečné kolokvium

 

6. semestr – letní semestr ak. roku

Dědictví hraničních hor

 1. Pašeráctví v hraničních horách, Král Šumavy (Michel Sellner, předseda KuLaMu  v Haidmühle Mgr. David Žák)

 2. Zvyky a tradice Šumavy a Bavorského lesa (Mgr. Alice Glaserová, Michel Sellner, předseda KuLaMu v Haidmühle)
 3. Architektura Šumavy a Bavorského lesa (domy, zámky, kaple, kostely…)

 4. Umění Šumavy a Bavorského lesa (Mgr. Václav Kuneš)
 5. Spolková činnost a udržování tradic           
 6. Gastronomie Šumavy a Bavorského lesa
 7. Závěrečné kolokvium 
Forma a metody výuky Monologická (výklad)
Doporučená literatura

Lektorské zabezpečení kolektiv vyučujících
Rozsah kurzu 32 hodin/semestr
Termíny výuky

Úterky 9-12

26. 9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12. 2017, 9.1.,  23.1. 2018

Výuka probíhá v prostorách Městské knihovny v Prachaticích!

Poplatek 500 Kč/semestr

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol variabilní symbol bude zaslán přihlášeným účastníkům před začátkem kurzu, jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 10
Termín přihlášení
Odborný garant doc. Ludmila Muchová, Ph.D.
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihlášení Přihláška

MENU