Křesťanské symboly v krajině Novohradských hor

Akademický rok

2018/19 (zimní semestr)
Cílová skupina Aktivní senioři, veřejnost (kurz předpokládá určitou fyzickou zdatnost, součástí jsou exkurze, pěší výlety).
Výukové cíle

Přiblížit význam některých křesťanských symbolů (drobné sakrální památky, církevní stavby, křížové cesty, obrazy, sochy, a pod.) se zvláštním zřetelem na jejich umístění v krajině

- zabývat se problematikou vnímání křesťanských symbolů a krajiny v sekularizované společnosti  

- seznámení se specifiky krajiny Novohradských hor

Obsah kurzu

Exkurze:

Krajinou zaniklých sklářských hutí: rakouský Harmanschlag, Joachimstal a odtud přes bývalé Stříbrné a Skelné Hutě na Žofín.

Z Kuří přes zaniklé vsi Polžov a Klepnou do Lužnice a Pohorské Vsi. 

Exkurze do Nových Hradů, návštěva muzea, komentovaná prohlídka Mgr. Vladimíra Hokra.

Je možné doplnit  cyklem přednášek Znamení víry v krajině (zdarma, v rámci stejnojmenného projektu, program Interreg,  V-A Rakousko, Česká Republika)

Závěrečné kolokvium
Forma a metody výuky monologická, dialogická - přednášky s navazující diskuzí, exkurze
Doporučená literatura
 • Plicka I. (ed.), Identifikace s místem a krajinou jako základ Evropy regionů, Praha 2005. Praha, 2005. ISBN 80-86512-30-4.
 • MAS Sdružení Růže, o.s., Kapličky, rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí, Borovany, 2011.
 • Schama S., Krajina a paměť. Praha, 2007. ISBN 978-80-7203-803-9.
 • Sádlo J., Pokorný P., Hájek P, Dreslerová D., Cílek V. Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Praha, 2005. ISBN 80-86776-02-6.
 • Samojský P., Krajina jako duchovní dědictví. Praha, 2011. ISBN 978-80-904909-0-1.
 • Hájek P. (ed.), Krajina zevnitř. Praha, 2002. ISBN 80-902777-8-0.
 • Koželuh M., Nezapomenuté stopy. 2010.
 • Hájek T., Bukačová I.,Příběh drobných památek. 2006. ISBN 80-900903-9-7.
 • Blažek B.,Venkovy, Anamnéza, diagnóza, terapie. Brno, 2004. ISBN 80-86517-90-X.
 • Vnímání krajiny, Sborník z konference krajina jako duchovní dědictví. Praha, 2012. ISBN 978-80-90-4909-2
 • Lavička R., Pozdně gotické kostely na rožmberském panství, České Budějovice, 2013, 978-80-850334-7-2
 • Paloušová Z., Kamenná boží muka v jižních Čechách a na přilehlé Moravě, České Budějovice, 2009, ISBN: 978-80-85033-17-5
 • Štěch F., (Ne)čitelnost krajiny a hermeneutika mystéria. Širka Z., Panaitescu C.,  Jandejsek P. (eds.), Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici, Praha 2014, s. 31-54. ISBN 978-80-260-7183-9.
 • Cílek V., Posvátná krajina: eseje o místech, silách a dracích. Vyd. 1. Praha 2014. ISBN 978-80-87580-72-1.
 • Sádlo J., Krajina jako interpretovaný text. In: Brůna, V. a Beneš J.,  Archeologie a krajinná ekologie. 1994, s. 47-54. ISBN 978-80-7044-961-5.
 • Novohradské hory a Novohradské podhůří -příroda, historie život, Praha 2006, 80-7340-091-X
 • Vlčková M. (ed.), Duchovní krajina Novohradských hor, Novohradsko, 2017
Lektorské zabezpečení

Mgr. Vladimír Hokr

ThLic. Michaela Vlčková, Th.D.

Rozsah kurzu

18 hod (16 hodin exkurze a závěrečné kolokvium)

Termíny výuky

15. 9., 29.9., (termín exkurze do Nových Hradů bude upřesněn, zřejmě 16. 10.) 2018, 8. 1. 2019

Poplatek 600 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků 15 (maximálni počet účastníků je 45)
Příjem přihlášek do 12. 9. 2018
Odborný garant

ThLic. Michaela Vlčková, Th.D.

Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Kolokvium, osvědčení
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

MENU