Univerzita pro prarodiče a vnoučata

Akademický rok2017/18
Cílová skupina Senioři, děti 6 – 12 let (dvojice 1+1)
Výukové cíle Mezigenerační porozumění a dialog, rozvoj kritického myšlení, jednoduchých mnemotechnik, poznatků z oblasti historie, výtvarného umění, hudby.
Obsah kurzu

Paměť a jak ji cvičit

Hudbohraní II

Můžeme se zlepšit v tom, jak dokážeme myslet?

Stavime katedralu: konstrukce goticke katedraly a fenomen svetla 

Literární hrátky

Kroniky vyprávějí

Městská hra

Slavnostní zakončení   

Forma a metody výuky Formy: cyklická, skupinová, samostatná práce, exkurze.  Metody: slovní, názorně-demonstrační, praktické
Doporučená literatura Buzan, T. Myšlenkové mapy pro děti, BizBooks 2013
Lektorské zabezpečení Věra Suchomelová, Martina Pavelková, Karel Ochozka, Helena Zbudilová, Martin Weis, Michal Filip,. Ludmila Muchová,  Richard Macků
Rozsah kurzu 18 hodin
Termíny výuky

pátky vždy od 15: 00 do 17:00

13.10.,  3.11., 1.12. 2017, 5.1., 2.2., 2.3., 6.4., 4.5., 1.6. 2018

Poplatek 800 Kč (za jednu dvojici)

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 10 dvojic
Příjem přihlášek do 20. 9. 2017
Odborný garant Mgr. Věra Suchomelová, e-mail: suchomelova@tf.jcu.cz
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihláška

Přihláška ke stažení

Zajímavosti

Rozhovor v Českém rozhlase České Budějovice z 29. 11. 2015, v čase: 38:03 – 42:50

Článek v Českobudějovickém deníku z 9.3.2015

Fotogalerie

Fotogalerie v Českobudějovickém deníku

 

 

 

MENU