Univerzita pro prarodiče a vnoučata

Akademický rok2016/17
Cílová skupina Senioři, děti 6 – 12 let (dvojice 1+1)
Výukové cíle Mezigenerační porozumění a dialog, rozvoj kritického myšlení, jednoduchých mnemotechnik, poznatků z oblasti historie, výtvarného umění, hudby.
Obsah kurzu

Úvodní setkání  – a něco o paměti

Sv. Martin - příběh  nejen o huse

Člověk a příroda: etické otázky

Hudbohraní

Japonské pohádky

Zlatovláska by se divila

Městem jak ho neznáte

Výlet (zatím tajmený)

Slavnostní zakončení   

Forma a metody výuky Formy: cyklická, skupinová, samostatná práce, exkurze.  Metody: slovní, názorně-demonstrační, praktické
Doporučená literatura Buzan, T. Myšlenkové mapy pro děti, BizBooks 2013
Lektorské zabezpečení Věra Suchomelová, Martina Pavelková, Karel Ochozka, Helena Zbudilová, Martin Weis, Michal Filip, Jiří Pokorný, Richard Macků
Rozsah kurzu 16 hodin
Termíny výuky

pátky vždy od 15: 00 do 17:00

7.10., 11.11., 2.12. 2016, 6.1., 3.2., 3.3., 7.4., 5.5., 2.6. 2017

Poplatek 800 Kč (za jednu dvojici)

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol 6020253404, jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 10 dvojic
Příjem přihlášek do 20. 9. 2016
Odborný garant Mgr. Věra Suchomelová, e-mail: suchomelova@tf.jcu.cz
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihláška Přihláška ke stažení
Zajímavosti

Rozhovor v Českém rozhlase České Budějovice z 29. 11. 2015, v čase: 38:03 – 42:50

Článek v Českobudějovickém deníku z 9.3.2015

Fotogalerie

Fotogalerie v Českobudějovickém deníku

 

 

 

MENU