Znaková řeč 2

Znaková řeč 2

Akademický rok2017/18 (zimní i letní semestr)
Cílová skupina Zájemci o znakovou řeč.
Výukové cíle Prohloubení znalostí a dovedností k základní komunikaci s neslyšícími, zejména s dětským kolektivem. Pochopení základních principů stavby znakové řeči, praktické zvládnutí znakové řeči na úrovni možné komunikace. Technika výcviku, pomocné materiály. Orientace na využitelnost v přímém kontaktu se sluchově  postiženými jedinci - jak ve školní, tak i v běžné životní praxi.
Obsah kurzu Společenský styk.
Rodina, komunikace v rodině.
Bydlení, činnosti v domácnosti.
Nakupování, oblečení, čísla, barvy.
Volný čas a sport.
Jídlo a restaurace. Cestování.
Časové údaje, počasí.
Příroda, zvířata. Zdraví, nemoc a léčení.
Nehoda, záchranná služba.
Povolání, zaměstnání, politika, úřady.
Forma a metody výuky Seminář s praktickou výukou.
Doporučená literatura BORT,J. a kol. Slovník znaků křesťanských pojmů pro neslyšící. Naděje, 2001.
POTMĚŠIL,M. Všeobecný slovník českého jazyka.Fortuna,2002
RŮŽIČKOVÁ, M. Učíme se českou znakovou řeč.Septima,1997
RŮŽIČKOVÁ, M. Znakování pro každý den. Septima, 2001.
Lektorské zabezpečení Mgr. Marie Růžičková
Rozsah kurzu 42 hodin
Termíny výuky

Sobota 9-11.15

ZS: 21. 10., 11. 11., 25. 11., 9.12., 2017, 6. 1., 20.1., 3. 2. 2018

LS: 17 .2., 3. 3., 17. 3., 7. 4., 21. 4., 5. 5., 19. 5. 2018

Poplatek 2 600 Kč (1300 Kč za každý semestr)

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 6
Příjem přihlášek do 10. 10. 2017
Odborný garant Mgr. Marie Růžičková
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihláška

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

MENU