Svátosti jako ekleziální znamení Království

Akademický rok2016/17
Cílová skupina široká veřejnost
Výukové cíle
Nabídnout jednotící vizi na svátostnou ekonomii ve světle historicko-teologického vývoje svátostí.
Obsah kurzu
Historicko-biblicko-doktrinální průřez svátostmi: od evangelia po současnost.
Forma a metody výuky přednášky
Doporučená literatura Katechismus katolické církve
Lektorské zabezpečení P. Alvaro Grammatica Th.D. + tlumočnice (přednášky budou v italštině s konsekutivním tlumočením do češtiny; Mgr. Kateřina Brichcínová, Marta Kilianová, Pavla Anderlová)
Rozsah kurzu 18 výukových hodin (v šesti setkáních)
Termíny výuky 4. 11., 2.12. 2016, 20.1., 24.2., 17.3., 5.5. 2017
 (pátek 18:00-20:30, v sídle Koinonie Jan Křtitel v Plzni-Liticích)
Poplatek 500 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol 6020251604, jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 10
Příjem přihlášek do 25. 10. 2016
Odborný garant P. Alvaro Grammatica Th.D.; spolugarant: Mgr. Kateřina Brichcínová, Th.D.
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení

 

Osvědčení o absolvování kurzu

Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

MENU