Syndrom vyhoření a jeho prevence

Syndrom vyhoření a jeho prevence

Akademický rok2016/17 (letní semestr)
Cílová skupina Zájemci o CŽV - lidé z pomáhajících profesí, pedagogové, zdravotníci, asistenti, sociální pracovníci, úředníci, pracovníci neziskového sektoru, zájemci z oboru PR, HR, atp. a všichni, kteří jsou vystaveni dlouhodobé psychické zátěži.
Výukové cíle Rozšířit znalosti a prohloubit dovednosti v oblasti prevence stresu a syndromu vyhoření. Ukázat efektivní techniky prevence stresu v konkrétních situacích.
Obsah kurzu

Podstata a projevy psychické zátěže, stresu;

Syndrom vyhoření a jeho prevence;

Možnosti eliminace stresu – základní antistresová opatření;
Forma a metody výuky Přednáška s diskusí (interaktivní - dialogická forma), praktická cvičení, nácvik.
Doporučená literatura

Angelika Kallwass: Syndrom vyhoření v práci a osobním životě, Portál, Praha 2007

Karel Paulík: Psychologie lidské odolnosti, Grada, Praha 2010

Jan Praško, Hana Prašková: Proti stresu krok za krokem, Grada, Praha 2001

Jozef Výrost, Ivan Slaměník: Aplikovaná sociální psychologie II, Grada, Praha 2001.
Lektorské zabezpečení

Mgr. Bohuslav Jäger, psychosluzby@email.cz; tel: 773 622 502;

http://www.psycholog-kouc.cz/index.html
Rozsah kurzu 12 hodin
Termíny výuky 6.5. a  20.5. od 9.00 do 14.00
Poplatek 1100 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 104725778/0300

Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictím e-mailu před začátkem kurzu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).

Minimální počet účastníků 6
Příjem přihlášek do 30. 4. 2017
Odborný garant Mgr. Bohuslav Jäger
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláškaMENU