Stres management

Stres management

Akademický rok

2018/19 (letní semestr)
Cílová skupina Zájemci o CŽV - vedoucí pracovníci, personalisté, lidé z pomáhajících profesí, pedagogové, zdravotníci, asistenti, sociální pracovníci, úředníci, pracovníci neziskového sektoru, zájemci z oboru PR, HR a lidé, kteří mají zájem o problematiku stresu a jeho prevence.
Výukové cíle Rozšířit znalosti a prohloubit dovednosti v oblasti prevence stresu a syndromu vyhoření. Ukázat efektivní techniky prevence stresu v konkrétních situacích.  
Obsah kurzu * Stres a jeho projevy.
* Neuvědomělé obranné mechanismy.
* Faktory způsobující riziko stresu.
* Jednoduché efektivní techniky na zvládání akutního a dlouhodobého stresu.
* Syndrom vyhoření jako důsledek dlouhodobého stresu.
* Možná prevence syndromu vyhoření.
* Zásady duševní hygieny.
Forma a metody výuky Přednáška s diskusí (interaktivní - dialogická forma), praktická cvičení a nácvik.
Doporučená literatura Jan Praško, Hana Prašková: Proti stresu krok za krokem, Grada, Praha 2001
Jozef Výrost, Ivan Slaměník: Aplikovaná sociální psychologie II, Grada, Praha 2001
Angelika Kallwass: Syndrom vyhoření v práci a osobním životě, Portál, Praha 2007
Karel Paulík: Psychologie lidské odolnosti, Grada, Praha 2010
Lektorské zabezpečení Mgr. Bohuslav Jäger
Rozsah kurzu 2 x 6 hodin
Termíny výuky 25.5. a 1.6.2019
Výuka proběhne na učebně č. 115.
Poplatek 1 400 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude zaslán přihlášeným účastníků prostřednictvím emailu, jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 7
Příjem přihlášek 21.5.2019
Odborný garant Mgr. Bohuslav Jäger, psychosluzby@email.cz; tel: 733622502;
http://www.psycholog-kouc.cz/index.html
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení o účasti
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU