Užití kvantitativních metod v sociální sféře

Užití kvantitativních metod v sociální sféře

Akademický rok

2017/18 (zimní semestr)
Cílová skupina Zájemci o danou problematiku.
Výukové cíle

Užití kvantitativních metod v sociální sféře.

Umožnit účastníkům získat potřebné znalosti z uvedené oblasti (základů statistiky v hospodářské a sociální sféře)  a tak rozšířit jejich obzor pro výkon v sociální sféře a zároveň připravit také na  požadované zkoušky dle zákona o státní službě.

Obsah kurzu

Cílem bloku je získat základní znalosti z oblastí sociálně-ekonomické statistiky.

1. Popis a analýza statistických ukazatelů

2. Způsoby měření sociálně ekonomické reality (ve formě ukazatelů) a jejího vyhodnocení

3. Základní pojmy provázeny kvantitou, která charakterizuje velikost či vývoj příslušného sociálně ekonomického jevu.

4. Užití statistických hodnot v sociální sféře (průměry, medián, modus, apod…)

5. Presentace praktických příkladů
Forma a metody výuky

Přednášky + presentace, diskuse, cvičení s převahou aplikace analytických a komparativních metod při řešení sociálně-ekonomických souvislostí.

Doporučená literatura Budou předloženy studijní materiály v elektronické podobě.
Lektorské zabezpečení Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.
Rozsah kurzu 8 hodin
Termíny výuky 20. 1. 2018
Poplatek 600 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictím e-mailu před začátkem kurzu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).

Minimální počet účastníků 10
Příjem přihlášek do 10. 1. 2018
Odborný garant Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

MENU