Psychologické aspekty vedení a řízení lidí

Psychologické aspekty vedení a řízení lidí

Akademický rok2017/18 (letní semestr)
Cílová skupina Zájemci o CŽV – vedoucí pracovníci, personalisté, lidé z pomáhajících profesí, pedagogové, zdravotníci, asistenti, sociální pracovníci, úředníci, pracovníci neziskového sektoru, zájemci z oboru PR, HR, atp
Výukové cíle Seznámit účastníky s psychologickými aspekty vedení a řízení lidí.
Obsah kurzu

Ujasnění pojmů – rozdíl leader vs. manager.

Vlastnosti a znaky kvalitního leadera / managera.

Styly vedení a jejich využití v praxi v návaznosti na motivaci pracovníků.

Skupinová dynamika a možnosti jejího využití.

Využití  SMART úkolu a SWOT analýzy v praxi.
Forma a metody výuky Přednáška s diskusí (interaktivní - dialogická forma), praktická cvičení, nácvik. Důraz bude položen na praktické nácviky dovedností za využití různých metod.
Doporučená literatura Odborná literatura bude předána garantem předmětu
Lektorské zabezpečení

Mgr. Bohuslav Jäger, psychosluzby@email.cz; tel: 773 622 502;

www.psycholog-kouc.cz

Rozsah kurzu 6 hodin
Termíny výuky 3. 3. 2018 od 9 do 14
Poplatek 650 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků 6
Příjem přihlášek do 20. 2. 2018
Odborný garant Mgr. Bohuslav Jäger
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.MENU