Luther a středověká mystika

 

Název kurzu

Luther a středověká mystika

Akademický rok2017/18 (zimní semestr)
Cílová skupina Veřejnost se zájemem o otázky zbožnosti a mystiky.
Výukové cíle Luther se nechal vmanipulovat do konfliktu s církví, jeho původním záměrem však bylo navázání na středověkou mystickou teologii. Cílem kursu je ukázat Lutherovy kořeny ve středověké zbožnosti a způsob, jak tyto kořeny rozvinul.
Obsah kurzu

1. Láska od Augustina k Lutherovi

2. Luther a Bernardova mystická teologie

3. Zbožnost obdarovaných a oslovených

4. Boží jednání v bohoslužbě

5. Modlitba, meditace a zkoušky jako škola zbožnosti

6. Všeobecné mnišství - přenesení mystiky do všedního života (devotio moderna)

7. Mariin chvalozpěv jako shrnutí Lutherovy teologie

8. Jak si připomínat Luthera: Objevit ve svém životě Boží jednání

Forma a metody výuky Přednášky, rozhovor
Doporučená literatura

Základní: Vokoun, Jaroslav, Luther - finále středověké zbožnosti (vyjde počátkem roku v Karmelitánském nakladatelství)

Doporučeno: (všechny knihy jsou v knihovně JU)

Tomáš Kempenský - Následování Krista (vyšlo v mnoha vydáních)

Mystika a reformace : Theologia Deutsch : text a dějinný kontext / úvodní studie Martin Wernisch  Praha : Vyšehrad, 2007

Flowering of mysticism : men and women in the new mysticism (1200-1350). vol. III / Bernard McGinn New York : Crossroad publishing company, 2015

Zrcadlo prostých duší / Markéta Porete ; úvodní studie Martin Žemla ; doslov Martin C. Putna, Praha 2013

Slovník křesťanských mystiků / Luigi Borriello ... [et al.] (eds.) ; Kostelní Vydří 2012

Propast k propasti volá : (kázání) / Jan Tauler ; [ze středohornoněm. orig. přel., úvodní studii naps. a pozn. opatř. Miloš Dostál a Martin Žemla] , Praha 2003

Augustín : filozof, teológ, mystik / Benedict J. Groeschel , Bratislava 2005

Po cestách mystiků k lásce Boží / přeložili Reg. Dacík, Silv. M. Braito, Met. Habáň, Prokop Švach  Olomouc : Edice Krystal, 1937

Kázání na Píseň písní. 1.  a 2. / Bernard z Clairvaux ; Praha 2009 a 2012
Lektorské zabezpečení prof. Jaroslav Vokoun, Th.D.
Rozsah kurzu 16 hodin
Termíny výuky

středy od 17 do 19 hodin

 29.11., 6.12., 13.12., 20.12. 2017, 3.1., 10.1. 2018
Poplatek 600 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků 8
Maximální počet účastníků 30
Příjem přihlášek do 20. 11. 2017
Odborný garant prof. Jaroslav Vokoun, Th.D.
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Kolokvium, osvědčení
Přihláška

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

MENU