Kurz první pomoci

Kurz první pomoci k získání kvalifikace Zdravotníka zotavovacích akcí

Akademický rok2016/17 (letní semestr)
Cílová skupina Zájemci o získání kvalifikace zdravotníka zotavovacích akcí pro děti a dorost (MŠMT)
Výukové cíle

Absolventi kurzu získají:

nezbytné teoretické minimum první pomoci

praktické dovednosti v oblasti poskytování první pomoci

pevně zafixovanou zkušenost ze simulačních zásahů
Obsah kurzu Obsah kurzu se řídí požadavky MŠMT.
Forma a metody výuky Monologická, dialogická, projektová práce.
Doporučená literatura Skriptum první pomoci (v ceně, rozdává se na místě)
Lektorské zabezpečení Lektoři kurzů ZDrSEM
Rozsah kurzu 42 hodin
Termíny výuky 22. – 26. 3. 2017
Poplatek 4000,- platba nutná spolu s přihlášením, tj. nejpozději do 14. 2.

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků 10
Příjem přihlášek do 28. 2. 2017
Odborný garant Mgr. Richard Macků, PhD.,  MUDr. Robert Pleskot
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Praktická zkouška a akreditované osvědčení


MENU