Hlavní vedoucí dětských táborů

Hlavní vedoucí dětských táborů  – akreditovaný kurz MŠMT

Akademický rok2017/18 (letní semestr)
Cílová skupina Zájemci o získání kvalifikace hlavního vedoucího dětských táborů
Výukové cíle Připravit účastníky samostatně zorganizovat a vést dětský letní tábor po stránce pedagogické i organizační.
Obsah kurzu Obsah kurzu se řídí požadavky MŠMT.
Forma a metody výuky Monologická, dialogická, projektová práce.
Doporučená literatura Legislativní dokumenty související s organizací letního tábora
Lektorské zabezpečení Mgr. R. Macků, Ph.D.; Mgr. J. Sattran, Ing. Z. Šmajcl
Rozsah kurzu 20 hodin + zkouška; studenti PVČ na TF JU (3.-5. ročník) mohou kurz absolvovat ve verzi zkrácené o pedagogicko-psychologický blok
Termíny výuky 6.-8. 4. 2018 (výuka) + závěrečná zkouška dle dohody
Poplatek 1 000 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků 8
Příjem přihlášek do 31. 3. 2018
Odborný garant Mgr. Richard Macků, Ph.D.
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Test a akreditované osvědčení
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU